Image
We geven om mensen header

Sociaal inclusieve samenleving

Aegon wil meebouwen aan een maatschappij waarin iedereen evenveel kansen heeft op een lang en gelukkig leven. Met onze producten en diensten willen we zo veel mogelijk bijdragen aan een financieel en sociaal inclusieve samenleving. Bijvoorbeeld met betaalbare pensioenen, verzekeringen voor zzp’ers, en hulp aan mensen met betalingsachterstanden. Verder doen we dat door een inclusief en divers bedrijf te zijn, met een werkomgeving waarin iedereen het maximale uit zichzelf kan halen.

Vanwege die betrokkenheid bij de wereld om ons heen doen we voortdurend onderzoek onder onze klanten om te weten wat er speelt in hun dagelijks leven. Alleen dan kunnen we ze helpen vooruit te kijken en hun geldzaken zo goed mogelijk te regelen.

Uiteraard staan we zelf ook open voor vragen van klanten, medewerkers en andere belanghebbenden. We voeren graag een open dialoog over zaken als klimaatverandering, biodiversiteit, mensenrechten, inclusie en diversiteit.

Wij doen er alles aan om een werkklimaat te scheppen waarin niemand zich buitengesloten voelt en iedereen het beste uit zichzelf kan halen. Iedereen is bij ons gelijk, ongeacht culturele achtergrond, geloofsovertuiging of geaardheid. Want alleen als we een afspiegeling zijn van de samenleving, kunnen we onze klanten zo goed mogelijk helpen het beste uit hun leven te halen.