Beleid & richtlijnen

Onze klanten rekenen op ons. Hun vertrouwen is essentieel voor ons. Daarom werken we met een aantal richtlijnen.

Image
Over ons - Beleid en richtlijnen

Stembeleid

We beleggen als Aegon in aandelen. Als aandeelhouder van een onderneming is het mogelijk om te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Door onze stem te laten horen oefenen we invloed uit op het bestuur van ondernemingen waarin we een belang hebben. Het gaat hierbij niet alleen over bestuurlijke onderwerpen zoals benoemingen van bestuurders en beloningsvoorstellen. Ook milieuaspecten en maatschappelijke items spelen een rol. Ons stembeleid is dan ook een integraal onderdeel van onze strategie voor verantwoord beleggen. Voor het stemmen zijn specifieke richtlijnen vastgelegd in ons stembeleid.

Omdat we in veel verschillende bedrijven investeren, gebruiken we een stemadviesbureau (ISS), dat namens ons stemt op aandeelhoudersvergaderingen. Hierdoor hebben we een grotere invloed. Er wordt namens ons altijd gestemd in lijn met ons stembeleid en het beleid voor verantwoord beleggen. Wilt u weten hoe we hebben gestemd? Ga dan naar deze webpagina. Daar ziet u het ISS ‘stem-dashboard’ voor Aegon (AIM) en hoe we de afgelopen jaren hebben gestemd bij de verschillende aandeelhoudersvergaderingen.

Fraudebeleid

Wij zijn eerlijk naar onze klanten, want zonder klanten bestaan we niet. Zo simpel is het. Zonder het vertrouwen dat mensen ons geven, kunnen we niet bestaan. Helaas zijn ook onze klanten soms oneerlijk. Gelukkig zijn dat er maar weinig. Lees wat wij oneerlijk vinden in ons Fraudebeleid.

Gedragscode

Het is onze missie om mensen in staat te stellen zelf bewust keuzes te maken voor een gezonde financiële toekomst. Om dat doel te bereiken is vertrouwen nodig. Zo zijn in onze gedragscode de normen geformuleerd voor ons zakelijk handelen. Deze gedragscode geldt voor al onze collega’s, wereldwijd. Want zij vormen de grondslag voor ons beleid en ons handelen.

Code Banken

In 2010 heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) de Code Banken vastgesteld. De Code Banken bevat richtlijnen voor banken met betrekking tot governance, risicobeleid, de interne auditfunctie en beloningsbeleid. Op 1 januari 2015 is de Code Banken vernieuwd. De Code Banken is van toepassing op alle Nederlandse banken. Banken moeten elk jaar op hun website publiceren op welke wijze zij de Code Banken in het vorige jaar hebben toegepast. 

We hebben alle principes uit de Code Banken verwerkt in de reglementen van de Directie en de Raad van Commissarissen (RvC) van Aegon Bank en ingebed in onze bedrijfsprocessen. Wil je weten hoe wij de Code Banken in 2019 hebben toegepast? Bekijk dan  het document waarin wij dit hebben beschreven. 

Bankierseed

Alle medewerkers van Aegon Bank hebben een bankierseed of –belofte afgelegd. Daarmee zijn zij persoonlijk verantwoordelijk voor de naleving van de gedragsregels die door de NVB zijn vastgesteld. Zij kunnen op de niet-naleving van deze gedragsregels (tuchtrechtelijk) worden aangesproken. 

Code Verzekeraars

De Gedragscode Verzekeraars 2018 is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en wordt door Aegon Nederland volledig ondersteund. Wij houden ons aan de in die Code geformuleerde gedragsregels. De directieleden van Aegon Nederland N.V, Aegon Schadeverzekering N.V., Aegon Levensverzekering N.V. en Aegon Spaarkas N.V. oefenen hun functie op een zorgvuldige, deskundige en integere manier waarbij zij zich houden aan de wet- en regelgeving, codes en reglementen. Ook houden alle medewerkers van Aegon Nederland zich aan de ‘Regeling eed of belofte financiële sector 2015’. Zij leggen daarvoor de eed of belofte af. 

Image
Over ons - privacy statement

Business Continuity statement

Hoe gaat Aegon NL als organisatie om met het coronavirus? In het Business Continuity statement van Aegon NL lees je hier meer over.

Lees meer