Image
verantwoord ondernemen header

Verantwoord ondernemen

Wij vinden dat we op een verantwoorde manier horen te ondernemen. We streven ernaar dat iedereen in een schone en gezonde omgeving kan leven. Als we daarbij geen aandacht besteden aan duurzaamheid verliezen we uiteindelijk ons bestaansrecht. We willen de invloed van onze activiteiten op de wereld goed begrijpen. Dan gaat het om de fysieke risico’s, zoals storm, hagel en overstroming, maar ook om de transitierisico’s. Ook is het belangrijk om te weten welke oplossingen en aanpassingen dat vraagt.

Met die informatie kunnen we gericht actie ondernemen die de transitie naar een duurzamere wereld ondersteunt. Ook willen we bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen zijn beste leven kan leiden.

Duurzamer gedrag

Een belangrijk onderdeel van verantwoord ondernemen is een verantwoord beleggingsbeleid. De manier waarop wij verantwoord beleggen is vastgelegd in ons Beleid Verantwoord Beleggen. Hierin staat welke processen we volgen om ervoor te zorgen dat onze beleggingsbeslissingen geen ongunstige effecten  hebben voor mensen of de planeet. Ook staat hierin welk gedrag we verwachten van bedrijven waarin we beleggen, en hoe we proberen om dat gedrag te beïnvloeden.

Van verzekeraars en andere financiële instellingen wordt verwacht dat ze zijn voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering en andere ontwikkelingen. Aegon wil bestand zijn tegen veranderingen, zoals die van het klimaat, om de belangen van onze stakeholders te kunnen beschermen.

Een veranderend klimaat en niet-inclusieve samenleving brengen ook risico’s met zich mee voor onze eigen bedrijfsvoering. Ook daar houden we rekening mee. We moeten immers blijven zorgen voor financiële stabiliteit en continuïteit.

Image
rating 2022

Ratings

We vinden het belangrijk onze duurzaamheidsinspanningen extern te laten beoordelen. Onze dochteronderneming Aegon Cappital heeft in 2022 een gouden medaille behaald van EcoVadis Sustainability Rating. Aegon Cappital, dat pensioenregelingen aanbiedt via adviseurs, is de op een na grootste premiepensioeninstelling (PPI) van Nederland. Met dit resultaat behoort Aegon Cappital tot de top 5% van alle bedrijven die door EcoVadis beoordeeld zijn.