Klimaat verandering

Iedereen heeft recht op een schone en gezonde leefomgeving. Wij nemen onze verantwoordelijkheid door daar zo veel mogelijk aan bij te dragen. Dit doen we onder meer door de uitstoot van broeikasgassen van onze activiteiten en beleggingen te verminderen. Ook ondersteunen we de transitie naar een koolstofarme economie door op een duurzame manier gebruik te maken van de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet.

In actie tegen klimaatverandering

We erkennen de noodzaak om klimaatverandering tegen te gaan door actie te ondernemen. Wat ons betreft is dat een topprioriteit. In 2022 hebben we daarom een Klimaatactieplan opgesteld. Dat legt vast hoe we onze activiteiten en beleggingen willen afstemmen op het Akkoord van Parijs. Bijvoorbeeld door de broeikasgasemissies van onze bedrijfsactiviteiten terug te dringen, door te beleggen in de transitie naar een netto-nul economie, of door producten te ontwikkelen die onze klanten beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Samen met partners

Dat kunnen we niet alleen. We werken samen met gelijkgestemde bedrijven en investeerders, en hebben ons aangesloten bij diverse klimaatgerelateerde initiatieven van bedrijfssectoren en maatschappelijke organisaties. Deze zijn medebepalend voor onze werkwijze, ons beleid en de manier waarop we in het algemeen klimaatverandering tegengaan.