Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Een overlijden melden

Een overlijden melden
Particulier Klantenservice Een overlijden melden

Ben je een dierbare verloren? Wij wensen je veel sterkte in deze moeilijke tijd. En we staan voor je klaar om je zo snel mogelijk te helpen met het afhandelen van de verzekerings-, pensioen-, en bankzaken bij Aegon. Dat kan eenvoudig en in een paar stappen via dit online meldingsformulier.

Goed om te weten: voor het stopzetten of overzetten van de producten van de overledene hebben wij in bijna alle gevallen een kopie van de akte van overlijden nodig.

Heb je deze akte nog niet? Dan raden wij aan om hier nog even op te wachten voordat je verder gaat met het melden van het overlijden bij ons.

Uitzoeken welke producten de overledene heeft?

Probeer de zoekservice levensverzekeringen van het Verbond van Verzekeraars, of het Loket Slapende tegoeden voor bankproducten. Zij zoeken het dan voor je uit. Doe je aanvraag op: vanatotzekerheid.nl of slapendetegoeden.nl.

Een overlijden melden

Aegon producten doorgeven

Weet je welke producten de overledene bij ons heeft? Dan kunnen we je sneller helpen. 

Voor sommige producten hebben wij naast de akte van overlijden aanvullende documenten nodig. Zoals een verklaring van erfrecht of kopie testament. Dit zullen we straks per product aangeven.

Heb je de aanvullende documenten niet digitaal of bij de hand? Geen zorgen.  Ga dan gewoon verder met dit formulier. Wij nemen binnen 5 werkdagen contact op om je verder te helpen.

Kopie akte van overlijden meesturen

Heb je de akte van overlijden binnen? Maak hier een duidelijke foto van of scan de akte in, zodat je deze veilig digitaal kunt meesturen met dit online meldingsformulier.

Pensioen

Om te bepalen of we automatisch een bericht van de gemeente krijgen van het overlijden, willen we graag weten:

Je hoeft niets te doen
Als de overledene in Nederland woonde, krijgen wij hier 1 tot 2 weken na het overlijden automatisch bericht van via de gemeente. Onze afdeling Pensioen stuurt daarna binnen 10 werkdagen een brief naar het laatst bekende adres van de overledene. Jij hoeft hiervoor niks te doen.
Stuur een kopie akte van overlijden mee
Als de overledene in het buitenland woonde, krijgen wij hier geen officieel bericht van via de gemeente. Voor de afhandeling van het pensioen hebben we daarom een kopie van de akte van overlijden nodig. Stuur die mee met dit online meldingsformulier. 
 
Binnen 10 werkdagen na ontvangst stuurt onze afdeling Pensioen een brief met informatie over de afhandeling naar het laatst bekende adres van de overledene.

Levensverzekering

Het afhandelen van de levensverzekering hangt af van de precieze afspraken in de polis van de overledene. Hiervoor nemen wij binnen 5 werkdagen contact met je op.

Hypotheek

Om te bepalen welke aanvullende documenten we nodig hebben, willen we graag weten:

Stuur een kopie verklaring van erfrecht mee
Als de overledene ongehuwd is, hebben wij een kopie van de verklaring van erfrecht nodig.

Maak hier een duidelijke foto van of scan de verklaring in, zodat je deze veilig digitaal kunt meesturen met dit online meldingsformulier. Lukt dit niet? Ga dan gewoon verder. Wij nemen binnen 5 werkdagen contact op om je te helpen met de ontbrekende documenten.

Stuur een kopie van het testament mee
Om de hypotheek af te handelen, hebben wij een kopie van het testament nodig.

Maak hier een duidelijke foto van of scan het testament in, zodat je deze veilig digitaal kunt meesturen met dit online meldingsformulier. Lukt dit niet? Ga dan gewoon verder. Wij nemen binnen 5 werkdagen contact op om je te helpen met de ontbrekende documenten.
Uittreksel Centraal Testamentenregister
Om te bevestigen dat dit het laatst opgemaakte testament is, hebben wij ook een uittreksel uit het Centraal Testamentenregister (CTR) nodig.

Stuur een kopie van het uittreksel mee
Om de hypotheek af te handelen, hebben wij naast een kopie van het testament óók een kopie van het uittreksel uit het CTR nodig.

Maak hier een duidelijke foto van of scan het uittreksel in, zodat je deze veilig digitaal kunt meesturen met dit online meldingsformulier. Lukt dit niet? Ga dan gewoon verder. Wij nemen binnen 5 werkdagen contact op om je te helpen met de missende documenten.
We nemen contact op
Dankjewel. Ga nu verder met dit online meldingsformulier. Wij vragen het uittreksel op uit het Centraal Testamentenregister en nemen binnen 5 werkdagen contact op om je te helpen met eventueel ontbrekende documenten.
Uittreksel Centraal Testamentenregister
Om te bevestigen dat er geen testament is, hebben wij een uittreksel uit het Centraal Testamentenregister (CTR) nodig.

Stuur een kopie van het uittreksel mee
Om de hypotheek af te handelen, hebben wij een kopie van het uittreksel van het CTR nodig.

Maak hier een duidelijke foto van of scan het uittreksel in, zodat je deze veilig digitaal kunt meesturen met dit online meldingsformulier. Lukt dit niet? Ga dan gewoon verder. Wij nemen binnen 5 werkdagen contact op om je te helpen met de ontbrekende documenten.
We nemen contact op
Ga nu dan verder met dit online meldingsformulier. Wij gaan voor je na of er een testament is door een uittreksel uit het Centraal Testamentenregister (CTR)  op te vragen. Daarna nemen we binnen 5 werkdagen contact op om je te helpen met eventueel ontbrekende documenten.

Schadeverzekeringen

Weet je al of de schadeverzekeringen stopgezet of overgezet moeten worden? Dan kan je dat straks per verzekering aangeven.

Overzetten of stopzetten
Geef zo per verzekering aan of je deze wil stopzetten of overzetten. Houd er rekening mee dat overzetten alleen mogelijk is op naam van:
  • Een samenwonend partner of geregistreerd partner/gehuwd
  • Een inwonend kind en de gezinssamenstelling op de verzekering is 'Uzelf met kinderen'

Inboedelverzekering stopzetten
We sturen je binnen 5 werkdagen een bevestiging via post of e-mail.
De datum graag invullen als dd-mm-jjjj. Voorbeeld: 01-01-1960
Inboedelverzekering overzetten
Heb je de gegevens van de nieuwe verzekeringnemer bij de hand? Kies voor ‘Ja, nu overzetten’. Wil je dit later doen, dan sturen we een wijzigingsformulier.


Woonhuisverzekering stopzetten
We sturen je binnen 5 werkdagen een bevestiging via post of e-mail.
De datum graag invullen als dd-mm-jjjj. Voorbeeld: 01-01-1960
Woonhuisverzekering overzetten
Heb je de gegevens van de nieuwe verzekeringnemer bij de hand? Kies voor ‘Ja, nu overzetten’. Wil je dit later doen, dan sturen we een wijzigingsformulier.


Aansprakelijkheidsverzekering stopzetten
We sturen je binnen 5 werkdagen een bevestiging via post of e-mail.
De datum graag invullen als dd-mm-jjjj. Voorbeeld: 01-01-1960
Aansprakelijkheidsverzekering overzetten
Heb je de gegevens van de nieuwe verzekeringnemer bij de hand? Kies voor ‘Ja, nu overzetten’. Wil je dit later doen, dan sturen we een wijzigingsformulier.


Doorlopende reisverzekering stopzetten
We sturen je binnen 5 werkdagen een bevestiging via post of e-mail.
De datum graag invullen als dd-mm-jjjj. Voorbeeld: 01-01-1960
Doorlopende reisverzekering overzetten
Heb je de gegevens van de nieuwe verzekeringnemer bij de hand? Kies voor ‘Ja, nu overzetten’. Wil je dit later doen, dan sturen we een wijzigingsformulier.


Rechtsbijstandverzekering stopzetten
We sturen je binnen 5 werkdagen een bevestiging via post of e-mail.
De datum graag invullen als dd-mm-jjjj. Voorbeeld: 01-01-1960
Rechtsbijstandverzekering overzetten
Heb je de gegevens van de nieuwe verzekeringnemer bij de hand? Kies voor ‘Ja, nu overzetten’. Wil je dit later doen, dan sturen we een wijzigingsformulier.


Bootverzekering stopzetten
We sturen je binnen 5 werkdagen een bevestiging via post of e-mail.
De datum graag invullen als dd-mm-jjjj. Voorbeeld: 01-01-1960
Bootverzekering overzetten
Heb je de gegevens van de nieuwe verzekeringnemer bij de hand? Kies voor ‘Ja, nu overzetten’. Wil je dit later doen, dan sturen we een wijzigingsformulier.


Recreatie- of 2e woningverzekering stopzetten
We sturen je binnen 5 werkdagen een bevestiging via post of e-mail.
De datum graag invullen als dd-mm-jjjj. Voorbeeld: 01-01-1960
Recreatie- of 2e woningverzekering overzetten
Heb je de gegevens van de nieuwe verzekeringnemer bij de hand? Kies voor ‘Ja, nu overzetten’. Wil je dit later doen, dan sturen we een wijzigingsformulier.

Ongevallenverzekering
Wil je de ongevallenverzekering stopzetten of overzetten? Houd er rekening mee dat de verzekering alleen kan worden overgezet op naam van iemand die al op de verzekering staat genoemd. Kies anders voor stopzetten.

Stopzetten ongevallenverzekering
Voor deze specifieke verzekering willen we graag weten:

Stuur een kopie akte van overlijden mee
Als de overledene is overleden door een ongeval, hebben wij een kopie van de akte van overlijden nodig.

Maak hier een duidelijke foto van of scan de akte in, zodat je deze veilig digitaal kunt meesturen met dit online meldingsformulier. Lukt dit niet? Ga dan gewoon verder. Wij nemen binnen 5 werkdagen contact op om je te helpen met de ontbrekende documenten.
Je hoeft niks te doen
Als de overledene niet door een ongeval is overleden, stoppen we de ongevallenverzekering per overlijdensdatum. We sturen je een bevestiging hiervan via post of e-mail.
Autoverzekering
Als je een voertuig erft, ben je verplicht om deze binnen 5 weken op je naam over te schrijven. Houd er rekening mee dat de verzekering alleen kan worden overgezet op naam van de partner of gehuwd partner. Kies anders voor stopzetten.

Autoverzekering stopzetten
De datum graag invullen als dd-mm-jjjj. Voorbeeld: 01-01-1960
Autoverzekering overzetten
Heb je de gegevens van de nieuwe verzekeringnemer bij de hand? Kies voor ‘Ja, nu overzetten’. Wil je dit later doen, dan sturen we een wijzigingsformulier.

Gegevens nieuwe verzekeringnemer
Verzekering overzetten op naam van:
We sturen een wijzigingsformulier
Weet je nog niet wat er met de verzekering moet gebeuren? Of heb je nu niet de gegevens van de nieuwe verzekeringnemer bij de hand? Dan sturen we je binnen 5 werkdagen een wijzigingsformulier. Je hoeft nu verder niks te doen.
We nemen contact op
Ga nu dan verder met dit online meldingsformulier. Wij nemen binnen 5 werkdagen contact op om je te helpen met eventueel ontbrekende gegevens of documenten.

Bankrekening

Om de bankrekening(en) van de overledene af te handelen, willen we weten om welke rekeningen het gaat.

We nemen contact op
Goed om te weten dat dit type rekening niet voortgezet kan worden. Per 1 september 2021 stopt Aegon Sparen.
Lijfrenterekening
Dit zijn geblokkeerde rekeningen waarop een lijfrentesaldo staat. De erfgenamen hebben recht op het saldo. Om vast te stellen wie de erfgenamen zijn, willen we graag weten:

Stuur een kopie verklaring van erfrecht mee
Als de overledene ongehuwd is, hebben wij een kopie van de verklaring van erfrecht nodig.

Maak hier een duidelijke foto van of scan de verklaring in, zodat je deze veilig digitaal kunt meesturen met dit online meldingsformulier. Lukt dit niet? Ga dan gewoon verder. Wij nemen binnen 5 werkdagen contact op om je te helpen met de missende documenten.

Stuur een kopie mee van één van deze documenten
Om het lijfrentesaldo uit te keren, hebben wij een kopie van het testament of de verklaring van erfrecht nodig.

Maak hier een duidelijke foto van of scan het document in, zodat je deze veilig digitaal kunt meesturen met dit online meldingsformulier. Lukt dit niet? Ga dan gewoon verder. Wij nemen binnen 5 werkdagen contact op om je te helpen met de ontbrekende documenten.
Uittreksel Centraal Testamentenregister
Om te bevestigen dat dit het laatst opgemaakte testament is, hebben wij een uittreksel uit het Centraal Testamentenregister (CTR) nodig.

Stuur een kopie van het uittreksel mee
Om het lijfrentesaldo uit te keren, hebben wij naast een kopie van het testament óók een kopie van het uittreksel uit het CTR nodig.

Maak hier een duidelijke foto van of scan het uittreksel in, zodat je deze veilig digitaal kunt meesturen met dit online meldingsformulier. Lukt dit niet? Ga dan gewoon verder. Wij nemen binnen 5 werkdagen contact op om je te helpen met de ontbrekende documenten.
Dankjewel
Ga nu verder met dit online meldingsformulier. Wij vragen het uittreksel op uit het Centraal Testamentenregister en nemen binnen 5 werkdagen contact op om je te helpen met eventueel ontbrekende documenten.
We nemen contact op
Ga nu dan verder met dit online meldingsformulier. Wij nemen binnen 5 werkdagen contact op om je te helpen met eventueel ontbrekende gegevens of documenten.

Uitvaartverzekering of begrafenispolis

Als de overledene een uitvaartverzekering of begrafenispolis bij ons had, dan is deze nu ondergebracht bij Ardanta. We vragen je daarom om de afhandeling van deze verzekering of polis samen met Ardanta te regelen.

Ardanta is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:00 tot 17:30.
Op telefoonnummer: 053 488 11 22
Of stuur een e-mail naar: info@ardanta.nl

Goed om te weten: soms kan er nog wel een levensverzekering lopen bij Aegon. Lees hier meer over.

Gegevens

We zijn er bijna. Tenslotte vragen we je nog om de gegevens van de overledene en de contactpersoon in te vullen.
Gegevens overledene
Gegevens contactpersoon
Hoe mogen wij contact opnemen?


Dankjewel voor je kostbare tijd en hulp

Klik op Stuur om je online meldingsformulier en toegevoegde documenten naar ons te versturen.
We wensen je nogmaals veel sterkte en nemen binnen 5 werkdagen contact op over je melding.

Vragen? Bel onze Nabestaandendesk. Wij staan voor je klaar. 
+31 88 344 00 20
(Open ma-vr 08:30-17:30)

Meer info over bescherming en verwerking van persoonsgegevens? Lees ons privacystatement..