Ons Klimaatactieplan

Lees ons klimaatactieplan
Image
klimaatactieplan cds

Klimaatactie

Aegon steunt de transitie naar een klimaatbestendige samenleving en een netto-nul economie. In ons Klimaatactieplan hebben we vastgelegd wat we willen bereiken en hoe we dat doen. De directe uitstoot van broeikasgassen door onze eigen bedrijfsactiviteiten is relatief beperkt. Toch nemen we de verantwoordelijkheid serieus om in 2050 netto-nul te bereiken. Net zoals we dat vragen van de bedrijven waarin we beleggen.

We verminderen de uitstoot veroorzaakt door onze beleggingen

Het grootste deel van onze klimaatimpact wordt indirect veroorzaakt door de broeikasgasemissies die samenhangen met de beleggingen die we doen. We beleggen in allerlei ondernemingen, sectoren en projecten over de hele wereld. Onze beslissingen om ergens wel of niet in te beleggen kunnen dus verreikende gevolgen hebben.

Wij geloven dat we met onze beleggingen de transitie naar een netto-nul economie kunnen stimuleren. Ons doel is om ervoor te zorgen dat onze beleggingen uiterlijk in 2050 niet meer bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen. Dat geldt voor onze eigen beleggingen, maar ook voor de beleggingen die we voor klanten beheren.

2050 is nog ver weg. Toch moeten we nu in actie komen om onze doelen met succes te behalen. Daarom hebben we ook doelen gesteld voor de tussenstappen die we tot 2025 zetten.

Duurzame producten

Als verzekeraar helpen we onze klanten om beter bestand te zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering. Ook helpen we ze om klimaatverandering tegen te gaan. Zo verzekeren we standaard zonnepanelen en warmtepompen. En bieden we onze hypotheekgevers we inzicht in de manieren waarop ze hun woningen kunnen verduurzamen. Bovendien bieden we ze financiële ondersteuning bij de maatregelen die daarvoor nodig zijn. Zo bieden we financiering aan voor energiebesparende maatregelen als dubbele beglazing of isolatie, en voor installaties die ter plekke duurzame energie opwekken, zoals zonnepanelen.

De drie stappen van ons Klimaatactieplan

Stap 1: onze klimaatimpact meten

Meten is weten. Daarom meten we al enige jaren de emissies van onze eigen bedrijfsactiviteiten. We rapporteren daar ook over, net als over de indirecte emissies die samenhangen met onze beleggingen. 

Lees verder

Stap 2: Doelen stellen

De metingen in stap 1 geven ons inzicht in de impact die we op het klimaat hebben. De volgende stap is het stellen van doelen om de negatieve gevolgen te verkleinen en de positieve impact zo veel mogelijk te vergroten.

Lees verder

Stap 3: Actie ondernemen

In de afgelopen jaren hebben we al diverse stappen genomen om bij te dragen aan een duurzame wereld. Zo zijn we in onze kantoren overgestapt naar 100% groene elektriciteit. 

Lees verder

Stap 1: onze klimaatimpact meten

Meten is weten. Daarom meten we al enige jaren de emissies van onze eigen bedrijfsactiviteiten. We rapporteren daar ook over, net als over de indirecte emissies die samenhangen met onze beleggingen. Dat doen we volgens internationale standaarden, zoals die van de PCAF, het Partnership for Carbon Accounting Financials, en het Greenhouse Gas Protocol.

We streven ernaar om de gevolgen te meten van alle activiteiten die bijdragen aan onze klimaatimpact. Dat omvat bijvoorbeeld het meten van het energieverbruik in onze kantoren, en de emissies van de bedrijven waarin we beleggen. Daarbij is het soms moeilijk om aan betrouwbare data te komen. Sommige meetmethoden zijn nog niet perfect, en sommige zaken zijn nog niet meetbaar te maken.

Zo zijn nog niet alle data beschikbaar over onze zakelijke treinreizen en forensenverkeer. Zodra die er zijn zullen we ook die in onze rapportages opnemen. De emissies die samenhangen met onze beleggingen kunnen we op dit moment met 80 tot 90% zekerheid bepalen.

Stap 2: Doelen stellen

De metingen in stap 1 geven ons inzicht in de impact die we op het klimaat hebben. De volgende stap is het stellen van doelen om de negatieve gevolgen te verkleinen en de positieve impact zo veel mogelijk te vergroten.

Bedrijfsactiviteiten

Het doel is dat onze bedrijfsactiviteiten uiterlijk in 2050 netto-nul zijn wat betreft de uitstoot van broeikasgassen. Tussendoor hebben we doelen gesteld voor 2025 en 2030 om ervoor te zorgen dat we op de juiste koers blijven: – 25% reductie in broeikasgasemissies in 2025 – 50% reductie in broeikasgasemissies in 2030

Beleggingen

Het doel voor 2050 is om met onze beleggingen geen broeikasgasemissies meer te financieren. Het streven is netto-nul. Dat geldt zowel voor beleggingen die we voor onszelf doen als voor beleggingen die we namens klanten beheren.

We willen direct actie ondernemen tegen klimaatverandering. Voor de beleggingen die we zelf doen hebben we een aantal tussendoelen gesteld:

  • 30% reductie in broeikasgasemissies in 2025
  • 50% reductie in broeikasgasemissies in 2030
  • Ten minste 1 miljard euro extra beleggingen in klimaatpositieve activa in 2025
  • De 25 grootste uitstoters waarin we beleggen aansporen om uiterlijk in 2025 wetenschappelijk onderbouwde doelen vast te stellen

Producten

We willen onze klanten helpen om hun woningen duurzamer te maken. Op deze manier willen wij onze hypotheekportefeuille uiterlijk in 2050 100% energieneutraal hebben gemaakt.   

Stap 3: Actie ondernemen

In de afgelopen jaren hebben we al diverse stappen genomen om bij te dragen aan een duurzame wereld. Zo zijn we in onze kantoren overgestapt naar 100% groene elektriciteit. Ook beleggen we niet meer in bedrijfsactiviteiten die niet verenigbaar zijn met CO2-reductie, zoals kolenmijnbouw voor elektriciteits- en warmte-opwekking, of controversiële winning van olie en gas. Daarnaast beleggen we extra in activiteiten die de samenleving weerbaarder maken tegen klimaatverandering. In de komende jaren willen we onze eigen initiatieven nog versnellen, om zo de transitie naar een netto-nul economie verder te ondersteunen.

Bedrijfsactiviteiten

Voor ons bedrijf streven we naar 100% groene energie, een elektrisch wagenpark en duurzame vervoerskeuzes.

De elektriciteit voor onze eigen kantoren kopen we al enige jaren 100% duurzaam in. Als we bedrijfsruimte huren, dan sporen we de eigenaar van het pand aan om hetzelfde te doen. Bij de verbouwing van ons hoofdkantoor in 2022 hebben we sommige duurzame keuzes naar voren gehaald. Zo hebben we bijvoorbeeld ons energieverbruik verlaagd door in het hele gebouw over te schakelen op LED-lampen.

Onze lease-wagens willen we in 2025 helemaal elektrisch hebben. Nieuwe leasecontracten sluiten we alleen nog af voor elektrische auto’s. Daarnaast bieden we onze medewerkers opties voor duurzaam vervoer, zoals een NS Business Card. Ook bieden we financiering aan voor de aankoop of lease van een e-bike.

Duurzaam beleggen

Bij al onze activiteiten vragen we ons af wat de invloed ervan is op het klimaat, de natuur en de mens. Dat betekent dat we ook zo verantwoord mogelijk proberen te beleggen. De manier waarop wij dat doen is vastgelegd in ons Beleid Verantwoord Beleggen.

Het lange-termijndoel is duidelijk: in 2050 moeten we met z’n allen een netto-nul economie hebben gerealiseerd. Om daar te komen willen we onze emissies op de korte termijn al verlagen. Het streven is een reductie van 30% in 2025, en 50% in 2030. Als eerste stap hebben we alle beleggingen verkocht in ondernemingen die steenkool winnen, stroom opwekken uit steenkool of olie winnen uit teerzanden.

De volgende stap is om de bedrijven waarin we nog wel beleggen aan te sporen om zich in te zetten voor de netto-nul-transitie. We wenden onze invloed als langetermijnbelegger bewust aan om sectoren en bedrijven te laten kiezen voor een meer duurzame richting. De 25 grootste uitstoters hebben we gevraagd om uiterlijk 31 december 2024 wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen (Science Based Targets) te presenteren om hun emissies in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. Doen ze dat niet, dan zullen we in deze bedrijven niet langer beleggen.

We beleggen gericht in initiatieven die de netto-nul-transitie ondersteunen. Zo beleggen we een miljard euro extra in activiteiten die de samenleving weerbaarder maken tegen klimaatverandering, en die de ergste gevolgen daarvan helpen opvangen. Dat kan gaan om het financieren van isolatie of zonnepanelen voor onze hypotheekgevers, het bouwen van energiezuinige huizen, het verbeteren van bestaande woningen, of beleggingen in andere duurzame initiatieven.