Business Continuity Statement Aegon NL

Image
Over ons - Beleid en richtlijnen

Aegon houdt de ontwikkelingen rond het coronavirus (Covid-19) en de impact hiervan nauwlettend in de gaten. Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven en impact zal hebben op onze samenleving.

Wij volgen de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en monitoren de maatregelen die het kabinet aankondigt om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen.

Het Business Continuity Management plan van Aegon is in werking getreden om te zorgen dat de cruciale bedrijfsprocessen ondersteund en dienstverlening gecontinueerd wordt.

  • Het crisismanagement team komt frequent bijeen om op basis van de ontwikkelingen benodigde maatregelen te nemen om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.
  • Vrijwel al onze medewerkers werken intussen vanuit huis of doen dit op kantoor in gesplitste teams; er wordt niet meer buiten Nederland gereisd en er worden geen evenementen meer georganiseerd of bezocht.
  • Aegon beschikt over robuuste IT-systemen waardoor onze medewerkers in staat zijn om onze diensten op afstand te blijven leveren aan onze klanten en partners.
  • Vergaderingen vinden telefonisch of via een videoverbinding plaats.
  • De hygiënemaatregelen binnen onze kantoren, voor zover zij nog gebruikt worden, zijn strikt.
  • We staan in contact met leveranciers en partners om de continuïteit van uitbestede activiteiten te borgen.

Het Business Continuity Management Team volgt doorlopend de ontwikkelingen voor onze klanten, medewerkers en business partners. Met de inzet en betrokkenheid van iedereen binnen Aegon kunnen zij erop rekenen dat wij er alles aan doen om ons deel van de Nederlandse financiële infrastructuur zoveel als mogelijk in bedrijf te houden.