Hoe zorgen wij voor je gegevens?

Wij beschermen je persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Image
Klant krijgt uitleg van Aegon adviseur over bewaren persoonsgegevens

Aegon heeft adequate maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen. Denk hierbij aan (fysieke) beveiliging en toezicht van Aegon-gebouwen maar ook aan beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Daarnaast hebben we een informatiebeveiligingsbeleid en trainen wij onze medewerkers. Regelmatig worden deze maatregelen beoordeeld en zo nodig aangepast om aan de huidige (technische) ontwikkelingen te blijven voldoen. Bovendien zijn medewerkers van Aegon verplicht tot vertrouwelijkheid en mogen zij je persoonsgegevens niet onrechtmatig of onnodig verstrekken.

Ons privacy statement opslaan?

Wil je ons privacy statement op een later tijdstip lezen, bijvoorbeeld wanneer je offline bent? Dat kan.

Download ons privacy statement

Beveiligingslek?

Heb je een veiligheidsprobleem of zwakke plek ontdekt in een van onze online diensten?

Meld het ons om misbruik te voorkomen.

Wij adviseren je zorgvuldig en vertrouwelijk met je gegevens om te gaan en je inloggegevens, adresgegevens, burgerservicenummer, rekeningnummers en policynummers niet publiekelijk te delen.

Social media

Bij gebruik van social media adviseren wij je om gegevens alleen via een DM (Direct Message) met ons uit te wisselen. Aegon heeft geen invloed op de manier waarop social media-providers met je gegevens omgaan.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Aegon bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig. Hoe lang gegevens worden bewaard, is afhankelijk van het product, de wet, de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Wij hebben hiervoor een uitgebreid bewaarbeleid opgesteld.

Welke rechten heb je met betrekking tot je persoonsgegevens?

Als wij je persoonsgegevens verwerken, heb je verschillende privacy-rechten. Wil je er gebruik van maken? Vul dan dit formulier in. Daarbij vragen we je om een kopie van je identiteitsbewijs te sturen, om ervoor te zorgen dat niet iemand anders je rechten uitoefent. Zie hoe je dat veilig kunt doen de website van de overheid.

Wij reageren binnen één maand op je verzoek. Hebben we meer tijd nodig? Dan laten we dit weten en vertellen we waarom meer tijd nodig is.

Je mag ons vragen welke persoonsgegevens we van je verwerken.

De meeste van je gegevens kun je direct inzien via je Mijn Aegon-account.

Wijzigingen van je persoonsgegevens?

Je kunt ons vragen wijzigingen/verbeteringen aan te brengen aan je persoonsgegevens.

Onder bepaalde voorwaarden heb je het recht op beperking van het gebruik van je persoonsgegevens.

Indien wij de verwerking van je persoonsgegevens doen op basis van een wettelijke verplichting of het uitvoeren van de overeenkomst dan kunnen wij je verzoek tot beperking afwijzen.

Je kunt bezwaar maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens door Aegon.

Dat kan niet tegen elke verwerking. Bepaalde persoonsgegevens worden verzameld op basis van het contract dat wij met je hebben of op basis van een wettelijke grondslag. Deze moeten we dus verwerken.

Bezwaar maken tegen geautomatiseerde verwerkingen?

Je kunt bezwaar maken tegen geautomatiseerde verwerkingen (zonder menselijke tussenkomst bij de besluitvorming) van je persoonsgegevens waarin je persoonlijke aspecten meewegen in het genomen besluit.

Je mag ons vragen de door jou verstrekte persoonsgegevens aan jou of rechtstreeks aan een andere organisatie over te dragen.

We bieden deze persoonsgegevens dan binnen de wettelijk vastgestelde termijn aan. Dit kan wel alleen als het gaat om gegevens die je in het kader van een contract met ons of met je toestemming aan ons hebt verstrekt. Als je de gegevens door ons aan een andere partij wil laten overdragen, dan kan dat alleen als dat technisch mogelijk is.

Onder bepaalde voorwaarden kun je ons vragen je persoonsgegevens te verwijderen.

Als wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een wettelijke verplichting of het uitvoeren van de overeenkomst met jou, dan kunnen wij je verzoek tot verwijdering (gedeeltelijk) afwijzen.

Image
Klantenservicemedewerker

Waar kun je terecht met je vraag, tip of klacht?

Heb je vragen over dit privacy statement? Neem dan contact op met onze klantenservice. Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens? Dan kun je dit aan ons melden via onze website. Ook heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens T.a.v. de klachtencoördinator Postbus 93 374 2509 AJ DEN HAAG

Neem contact op