Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Hoe zorgen wij voor je gegevens?

Vrouw en man bespreken overeenkomst
Over ons Privacy Hoe zorgen wij voor je gegevens?

Wij beschermen je persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Aegon heeft adequate maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen. Denk hierbij aan (fysieke) beveiliging en toezicht van Aegon-gebouwen maar ook aan beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Daarnaast hebben we een informatiebeveiligingsbeleid en trainen wij onze medewerkers. Regelmatig worden deze maatregelen beoordeeld en zo nodig aangepast om aan de huidige (technische) ontwikkelingen te blijven voldoen. Bovendien zijn medewerkers van Aegon verplicht tot vertrouwelijkheid en mogen zij je persoonsgegevens niet onrechtmatig of onnodig verstrekken.

Ons privacy statement opslaan?

Wil je ons privacy statement op een later tijdstip lezen, bijvoorbeeld wanneer je offline bent? Dat kan.

Download ons privacy statement

Beveiligingslek?
Heb je een veiligheidsprobleem of zwakke plek ontdekt in een van onze online diensten?
Social media
Bij gebruik van social media adviseren wij je om gegevens alleen via een DM (Direct Message) met ons uit te wisselen.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Aegon bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig. Hoe lang gegevens worden bewaard, is afhankelijk van het product, de wet, de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Wij hebben hiervoor een uitgebreid bewaarbeleid opgesteld.

Welke rechten heb je met betrekking tot je persoonsgegevens?

Als wij je persoonsgegevens verwerken, heb je verschillende privacy-rechten. Wil je er gebruik van maken? Vul dan dit formulier in. Daarbij vragen we je om een kopie van je identiteitsbewijs te sturen, om ervoor te zorgen dat niet iemand anders je rechten uitoefent. Zie hoe je dat veilig kunt doen de website van de overheid.

Wij reageren binnen één maand op je verzoek. Hebben we meer tijd nodig? Dan laten we dit weten en vertellen we waarom meer tijd nodig is.

Inzage in je persoonsgegevens
Je mag ons vragen welke persoonsgegevens we van je verwerken.
Rectificatie van je persoonsgegevens
Wijzigingen van je persoonsgegevens?
Beperking van de verwerking van persoonsgegevens
Onder bepaalde voorwaarden heb je het recht op beperking van het gebruik van je persoonsgegevens.
Bezwaar maken tegen de verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens
Je kunt bezwaar maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens door Aegon.
Niet worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming
Bezwaar maken tegen geautomatiseerde verwerkingen?
Overdragen van persoonsgegevens
Je mag ons vragen de door jou verstrekte persoonsgegevens aan jou of rechtstreeks aan een andere organisatie over te dragen.
Persoonsgegevens laten wissen
Onder bepaalde voorwaarden kun je ons vragen je persoonsgegevens te verwijderen.

Waar kun je terecht met je vraag, tip of klacht?

Heb je vragen over dit privacy statement? Neem dan contact op met onze klantenservice. Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens? Dan kun je dit aan ons melden via onze website. Ook heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 93 374
2509 AJ DEN HAAG

 

Dit privacy statement is laatst gewijzigd in maart 2020.