Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Je persoonsgegevens

Vader en kinderen achter laptop
Over ons Privacy Wat zijn persoonsgegevens?

Aegon Nederland en zijn dochters zijn verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over je zeggen, bijvoorbeeld je geboortedatum of adres. De persoonsgegevens die we verwerken zijn meestal de gegevens die je zelf bij ons hebt aangeleverd.

Ons privacy statement opslaan?

Wil je ons privacy statement op een later tijdstip lezen, bijvoorbeeld wanneer je offline bent? Dat kan.

Download ons privacy statement

Wie is verantwoordelijk voor je persoonsgegevens?

Aegon Nederland N.V. (hierna: “Aegon”) is verantwoordelijk voor het zorgvuldig verwerken van je persoonsgegevens voor deze dochterbedrijven:

  • Aegon Administratie B.V.,
  • Aegon Administratieve Dienstverlening B.V.,
  • Aegon Bank N.V. (met uitzondering van het label Knab),
  • Aegon Schadeverzekering N.V.,
  • Aegon Levensverzekering N.V.,
  • Aegon Spaarkas N.V.,
  • Aegon Advies B.V.,
  • Aegon Bemiddeling B.V.,
  • Aegon Hypotheken B.V.
  • en Aegon Cappital B.V..

Aegon heeft een interne functionaris gegevensbescherming (e-mailadres: fg@aegon.nl). Deze functionaris ziet erop toe dat de verwerking van persoonsgegevens binnen Aegon in overeenstemming is met de AVG.

Andere verantwoordelijken

Sloot je werkgever of een bemiddelaar een product voor je bij ons af? Dan verwerken deze partijen ook je persoonsgegevens. Zij zijn in dat geval zelf verantwoordelijk voor je persoonsgegevens. Hoe ze dit doen, kun je aan hen vragen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zeggen iets over jou. Denk aan je naam en geboortedatum maar ook aan je Burgerservicenummer (BSN) of het IP-adres van je computer. Sommige persoonsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens. Deze bijzondere gegevens mogen wij alleen verwerken als de wet ons dat toelaat of als wij ze nodig hebben voor de overeenkomst met jou.

Wat is verwerken?

In dit privacy statement lees je vaak het woord ‘verwerken’. Hieronder verstaan wij onder andere het verzamelen en gebruiken van je gegevens. Denk aan het vastleggen, opvragen, doorsturen, analyseren als ook wissen en vernietigen van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en hoe komen wij aan je gegevens?

In de meeste gevallen ontvangen wij persoonsgegevens van jou als je een product of dienst van ons afneemt of wilt afnemen. Welke gegevens wij van je ontvangen, is afhankelijk van het product of de dienst. je vindt ze op het (online) aanvraagformulier.

Ook kunnen wij via je adviseur, bemiddelaar of werkgever gegevens ontvangen. Je bemiddelaar kan namelijk een product of offerte voor je aanvragen. En een werkgever kan ervoor kiezen om zijn pensioenovereenkomst met jou bij ons, als pensioenuitvoerder, onder te brengen.

Wij verwerken voor sommige producten ook bijzondere gegevens zoals gezondheidsgegevens. Hierbij kun je denken aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een overlijdensrisicoverzekering. Ook verwerken wij soms strafrechtelijke gegevens voor het beoordelen van een aanvraag van een verzekering of voor het afhandelen van een claim.

Meer informatie over de gegevens die wij van je ontvangen
Neem je contact met ons opneemt via de website (aanvraagformulieren of (video)chat) of het contactformulier? Dan verwerken wij onder meer je naam, geslacht, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
Gegevens die we uit andere bronnen halen
Voor de beoordeling van je aanvraag of (schade)melding verzamelen en verwerken we persoonsgegevens uit externe bronnen.
Gezondheidsgegevens
Voor het sluiten van een overeenkomst hebben wij soms je gezondheidsgegevens nodig, bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, overlijdensrisicoverzekering en een letselschade-behandeling.
Strafrechtelijke gegevens
Aegon kan vragen naar het bestaan van strafrechtelijke feiten en een strafrechtelijk verleden van de toekomstige verzekerde en/of meeverzekerden (waaronder bestuurders en aandeelhouders van rechtspersonen).

Waar kun je terecht met je vraag, tip of klacht?

Heb je vragen over dit privacy statement? Neem dan contact op met onze klantenservice. Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens? Dan kun je dit aan ons melden via onze website. Ook heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 93 374
2509 AJ DEN HAAG

 

Dit privacy statement is laatst gewijzigd in maart 2020.