Onze SDG's

De uitdagingen waar we als mensheid voor staan, vereisen een wereldwijde aanpak. En samenwerking. Door de Verenigde Naties is daarvoor een handvat ontwikkeld: de 2030 agenda voor duurzame ontwikkeling. Het doel? Vrede en welvaart voor mens en planeet, nu en in de toekomst!

Centraal staan 17 ontwikkelingsdoelen, de Sustainable Development Goals (SDG's). Een dringende oproep tot actie aan alle landen om gericht de mondiale problemen gezamenlijk aan te pakken. De SDG’s zijn ook voor steeds meer bedrijven een belangrijke leidraad om hun bijdrage aan de mondiale problemen vorm te geven. Ook voor Aegon.

Image
Aegon sdgs

Onze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

In 2015 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties (VN) een agenda vastgesteld voor duurzame ontwikkeling tot 2030. De agenda biedt een routekaart om een einde te maken aan armoede, honger, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Centraal staan 17 SDG's. Deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn een dringende oproep aan iedereen om mondiale problemen samen aan te pakken. Ze maken duidelijk dat inspanningen om een einde te maken aan armoede hand in hand moeten gaan met het verbeteren van gezondheid en onderwijs, het verminderen van ongelijkheid en het stimuleren van economische groei. Daarnaast moeten de problemen van klimaatverandering aangepakt worden, door te werken aan de bescherming en het behoud van de wereldzeeën en bossen. 

Duurzame ontwikkeling is van enorm belang voor bedrijven en de wereldeconomie. Om duurzame ontwikkeling te versnellen, is het van belang dat de publieke en private sector samenwerken. Als Aegon Nederland richten we ons op de vijf SDG's waarop wij denken de meest materiële impact te kunnen hebben. Dat zijn: Geen armoede, Klimaatactie, Goede gezondheid en welzijn, Betaalbare en duurzame energie en Eerlijk werk en economische groei.

Image
5 SDGS aegon
Figuur 1: Wij richten op deze SDG's