Case: Access to Medicine

Met onze beleggingen willen we op een positieve manier bijdragen aan het welzijn van klanten, de maatschappij en onze leefomgeving. We zoeken voortdurend naar betere manieren die bijdrage in te vullen. Gezondheid (‘Good health & well-being’) is een van de thema’s waar we positieve impact willen hebben. Dat doen we ook door initiatieven te steunen die goede toegang tot medicijnen voor iedereen willen realiseren. Wereldwijd een belangrijke uitdaging, want een ziekte stopt niet bij de grens. Dat hebben we bij de Covid-19 pandemie gezien. Samenwerking is daarbij een sleutel tot de oplossing. En daarom steunen we sinds begin 2020 de Access to Medicine Investor Statement.

Image
Over ons - access to medicine

Access to Medicine Foundation Investor Statement

De Access to Medicine Foundation (ATMF) stimuleert farmaceutische bedrijven om medicijnen betaalbaar en toegankelijk te maken voor mensen in ontwikkelingslanden en opkomende markten. ATMF beoordeelt de twintig grootste farmaceutische bedrijven ter wereld, om hun beleid en prestaties op dit vlak in kaart te brengen. De resultaten worden gepubliceerd in de Access to Medicine Index. 

Wij denken, net als de andere ondertekenaars van de Investor Statement, dat toegang tot medicijnen in ontwikkelingslanden een potentieel significante invloed kan hebben op de internationale farmaceutische bedrijven waarin we beleggen. Bijvoorbeeld door reputatieschade of beperkingen van markttoegang. We vragen die bedrijven dan ook te zorgen dat die risico’s grondig worden afgewogen en worden meegenomen in beleid en bedrijfsprocessen. De Access to Medicine Index helpt ons daarbij.

Hoe gebruiken we de Access tot Medicine Index?

Op dit moment gebruiken we de uitkomst van de index vooral als informatie om onze engagement activiteiten te sturen. En we zijn gestart met deelnemen aan gezamenlijke activiteiten met andere beleggers. Zoals deelname aan de IMVO-werkgroep die medio 2020 een online webinar over de toegang tot medicijnen heeft georganiseerd. En de gezamenlijke engagement van bedrijven. Want samen sta je sterker.

Maar we doen nog meer…

Ook op andere vlakken zijn we binnen de farmaceutische industrie actief als belegger. Een paar voorbeelden:

  • In 2019 was bijna 10% van alle engagement activiteiten gericht op de farmaceutische sector. Daarin vroegen we aandacht voor toegang tot medicijnen. Maar steunden ook aandeelhoudersresoluties over de beloning van bestuurders.
  • We ondertekenden in medio 2020 de Investor Statement die de farmaceutische industrie opriep samen te werken bij de ontwikkeling van een Covid-19 vaccin. En deze ook beschikbaar te stellen aan iedereen ter wereld.
  • We besteden ook aandacht aan het gebruik van antibiotica. Bijvoorbeeld door onze samenwerking met FAIRR die als doel heeft het gebruik van antibiotica in de voedselketen drastisch te verminderen.