Actief aandeelhouder

Onze verantwoordelijkheid als belegger nemen we zeer serieus. Betrokkenheid en actief aandeelhouderschap staan daarin voorop. Wij denken dat we door actief de dialoog aan te gaan met de bedrijven waarin wij beleggen, hun gedrag kunnen beïnvloeden. En hen kunnen bewegen om positieve veranderingen in hun activiteiten en producten door te voeren ten behoeve van mens en milieu. Maar hoe doen we dat in de praktijk?

Image
Over ons - actief aandeelhouder

Gebruiken van ons stemrecht

Als Aegon gebruiken we onze invloed als aandeelhouder om tot betere duurzaamheidsprestaties te komen van de bedrijven waarin we beleggen. Dat begint met een dialoog met een onderneming als deze niet voldoet aan onze standaarden. En dat kunnen we kracht bijzetten door gebruik te maken van ons stemrecht tijdens algemene aandeelhoudersvergaderingen. Jaarlijks doen we dat vele malen. En je kan zien hoe vaak en waarvoor we hebben gestemd op deze webpagina.

Steunen van duurzame resoluties

Bijzonder is dat we de afgelopen jaren diverse duurzame resoluties hebben gesteund bij aandeelhoudersvergaderingen van de grote oliemaatschappijen. Waarom? Deze bedrijven spelen een grote rol om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Maar zijn nog niet concreet genoeg met hun beleid en acties. En dat willen we anders!

We vinden het van groot belang dat de doelstellingen van het Akkoord van Parijs echt worden gehaald. Niet alleen vanuit maatschappelijk oogpunt maar ook vanuit het oogpunt van onze klanten. Voor hen is het belangrijk dat de beleggingen die wij met hun geld doen geen klimaatrisico’s lopen. En dat zij in een gezonde leefomgeving oud kunnen worden. De olie- en gasbedrijven spelen een grote rol in de energietransitie die nodig is om klimaatverandering tegen te gaan. En daarom steunen we klimaatresoluties op de aandeelhoudersvergaderingen van olie- en gasbedrijven, waaronder de resoluties van Follow This.