Ons beleggingsbeleid

We zijn een verantwoordelijke onderneming. En willen een positieve invloed hebben op de maatschappij en het milieu. Het geld dat wij voor klanten en eigen rekening beleggen, kan daarin een mooie rol spelen. We beleggen dat daarom in een breed scala aan bedrijven, sectoren en landen. En met de lange termijn in gedachten. Onze verantwoordelijkheid als belegger nemen we zeer serieus. Daarvoor hebben we een Verantwoord Beleggingsbeleid. Betrokkenheid en actief aandeelhouderschap staan daarin voorop.

Image
Over ons - beleggingsbeleid

Ons Verantwoord Beleggingsbeleid

In ons Verantwoord Beleggingsbeleid hebben we vastgelegd wat verantwoord beleggen voor ons betekent, welke onderwerpen wij belangrijk vinden en waarom. En we laten zien wat we er dagelijks aan doen om dat ook echt waar te maken. 

Het beleid is het kader voor de wijze waarop we beleggingen beheren. Het doel is te zorgen dat dit aansluit op onze doelstellingen. En dat voldaan wordt aan de relevante wet- en regelgeving en de normen voor goed ondernemingsbestuur. Want dat vinden we ook belangrijk.

Een sterke basis van ons Verantwoord Beleggingsbeleid

De kern van ons Verantwoord Beleggingsbeleid is sterk gebaseerd op de UN Global Compact Principles, de UN Guiding Principles en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Want die zijn breed geaccepteerd als de standaard voor iedereen. Dus ook voor ons. 

Onze aanpak

Betrokkenheid en actief aandeelhouderschap staan voorop. Wij denken dat we door actief de dialoog aan te gaan, het gedrag van de bedrijven waarin wij beleggen kunnen beïnvloeden. En hen kunnen bewegen om positieve veranderingen in hun activiteiten en producten door te voeren ten behoeve van mens en milieu. 

Het Verantwoord Beleggen Raamwerk

Ons Verantwoord Beleggingsbeleid bestaat uit een raamwerk van documenten die gezamenlijk het Verantwoord Beleggingsbeleid van Aegon Nederland N.V. vormen. Deze documenten zijn onder Downloads te vinden.