6 tips om werkstress te lijf te gaan

Image
Lees de 6 tips om werkstress te voorkomen en je verzuim te verminderen
Author Image

Redactie | Aegon Zakelijk

18 November 2021 14:40

Gemiddeld heeft 1 op de 3 werknemers last van werkstress. Dit kan gevolgen hebben voor hun gezondheid. Denk aan psychische aandoeningen maar ook, hart- en vaatziekten. Op de werkvloer kan stress leiden tot verminderde werkprestaties, ziekteverzuim en de kosten die daaruit voortkomen. 6 tips om u in uw organisatie de balans te bewaren tussen gezonde werkdruk en belastende werkstress.

1: Laat werknemers zélf monitoren

Natuurlijk, als werkgever bent u verantwoordelijk voor gezonde werkomstandigheden. Maar het signaleren en reduceren van werkstress is ook een opdracht aan uw werknemers. Hoe hoog de stress bij hen persoonlijk oploopt, kunnen zijzelf het allerbeste aangeven. Stimuleer werknemers daarom om dit zélf actief te monitoren. Dit houdt ook in dat zij waar nodig actie ondernemen om stressproblemen te verminderen. Essentieel is dat u hen de ruimte biedt om zelf oplossingen te bedenken en toe te passen. En klaarstaat om te helpen als hier ondersteuning bij nodig is.

2: Kies de juiste gespreksonderwerpen

Als u graag wilt dat uw mensen zélf stressrisico’s monitoren en oplossen, is het belangrijk om de juiste aanknopingspunten te kiezen om over in gesprek te gaan. 3 geschikte zijn competenties, autonomie en steun. Vindt uw werknemer dat hij de juiste kennis en vaardigheden heeft om optimale prestaties te leveren, of moet hij te veel op zijn tenen lopen? Hoeveel ruimte ervaart hij om eventuele knelpunten en stressrisico’s op te lossen? En heeft hij het gevoel dat hij voldoende steun krijgt van u, zijn collega’s en zijn privéomgeving?

3: Bekijk het totaalplaatje

Als werkgever heeft u vooral zicht op de situatie op de werkvloer. Maar in de praktijk vloeien werk en privé in elkaar over. Persoonlijke energienemers, zoals een slechtlopend huwelijk of schulden, zijn op het werk niet ineens verdwenen. Andersom gaat een werknemer met een fijne thuissituatie met meer plezier en energie naar het werk. Het is daarom cruciaal dat u begrip toont, meedenkt en werknemers de ruimte gunt om bijvoorbeeld tijdelijk flexibeler te werken. Houd hierbij ook rekening met per levensfase uiteenlopende behoeften. Werkstress voorkomen is maatwerk.

4: Let op uw eigen houding

Als u een werknemer vraagt om stressrisico’s te monitoren, komt dit in de praktijk vaak neer op een concrete persoonlijke opdracht. Bijvoorbeeld: nadenken over een specifiek stressrisico en hier een oplossing voor zoeken. Essentieel is dat u niet geïrriteerd reageert of zelf naar oplossingen gaat zoeken als het de werknemer niet meteen lukt de opdracht uit te voeren. Besef dat deze worsteling een natuurlijk én belangrijk onderdeel van het (leer)proces is. Toon begrip en vraag hoe u de werknemer kunt helpen, maar houd vast aan de opdracht. Het gaat erom dat uw werknemer leert om passende preventieve of probleemoplossende stappen te zetten.

5: Integreer checks in uw organisatie

Als iedere werknemer zonder problemen zélf alle risico’s kon monitoren en oplossen, zou werkstress niet bestaan. De praktijk wijst natuurlijk anders uit. Daarom is voor effectieve preventie van werkstress ook een goede infrastructuur met checks & balances nodig. Zorg dat u op organisatieniveau zicht houdt op de aan- en afwezigheid van werkstressrisico’s. Toon bijvoorbeeld niet alleen belangstelling in de wandelgangen, maar integreer het onderwerp ook in de formele gespreksmomenten, zoals functionerings- en beoordelingsgesprekken. Zo weet u zeker dat het regelmatig onderwerp van gesprek is.

6: Vergeet de energiebronnen niet

In gesprekken over werkstress is het verleidelijk te focussen op stressbronnen. De ervaring leert echter dat het verwaarlozen van energiebronnen ook een belangrijke onderliggende oorzaak is van werkstress. Besteed daarom aandacht aan zaken die werknemers juist energie geven. Zo houdt u werkeisen en de daarvoor benodigde energie in balans, en de stress hanteerbaar. Dit leidt ook tot positievere gesprekken: wat ga jij morgen doen dat jou persoonlijk energie geeft?