Arbeidsongeschiktheid melden

 • 1 Akkoordverklaring
 • 2 Polisnummer
 • 3 Loonheffingen
 • 4 Andere verzekeringen
 • 5 Beroep
 • 6 Arbeidsongeschiktheid
 • 7 Je adviseur
 • 🎉 Klaar!

Voor een arbeidsongeschiktheidsmelding is het belangrijk om te weten dat:

 • Je ons juist en volledig moet informeren. Wij stellen de omvang van je arbeidsongeschiktheid en het recht op uitkering vast. Daarom is het belangrijk dat je alle informatie aan ons geeft die hiervoor nodig is.
 • Wij je gegevens over aangevraagde verzekeringen en claims kunnen opvragen. Dat doen we bij Stichting CIS in Den Haag. Deze stichting beheert het centraal informatiesysteem (CIS) van de verzekeringsmaatschappijen die in Nederland werken. Het CIS helpt verzekeringsmaatschappijen een goede beslissing te nemen over wie zij als verzekerde accepteren. Zo beperken we onze risico’s en gaan we fraude tegen. Hiervoor geldt het privacyreglement van Stichting CIS.
 • Wij medische informatie over je kunnen opvragen en deze bewaren. Het kan gaan om rapporten van een controlerend arts of een onafhankelijk specialist, een gezondheidsverklaring, maar ook om informatie via je behandelend artsen. We bewaren deze gegevens in jouw medisch dossier. Aan de hand van deze gegevens brengt de medisch adviseur een advies uit aan de casemanager.
 • Wij de geheimhoudingsplicht respecteren. De medisch adviseur is verantwoordelijk voor het bewaren van je medisch dossier. Deze gebruikt je medische informatie om een inschatting te maken van je ziekte en beperkingen. Het medisch secretariaat helpt de medisch adviseur hierbij. Zowel de medisch adviseur als het medisch secretariaat hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht. Voor het opvragen van je medische informatie bij derden heeft de medisch adviseur vooraf jouw schriftelijke toestemming nodig. Daarvoor geef je een machtiging af, waarin duidelijk staat omschreven welke medische informatie nodig is en waarom. Je medische informatie wordt - conform de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst - niet aan derden doorgegeven.

Verzekeringnemer en/of verzekerde verklaren:

Wil je weten wat er met je persoonsgegevens gebeurt?