MKB Verzuimplan

 • Dit product wordt niet meer verkocht
 • Wil je verzuim verzekeren? Kies voor de verzuimverzekering van a.s.r.
 • Lees hieronder wat het samengaan met a.s.r. betekent voor je verzekering
De verzuimverzekering van a.s.r.
Image
Verzuimverzekering afsluiten? Het MKB Verzuimplan van Aegon is echt iets voor jou
Image
aegon gaat verder met a.s.r.

Aegon wordt a.s.r.

Op 4 juli werd bekend dat Aegon Nederland samengaat met a.s.r. en dat de portefeuille van Aegon gefaseerd wordt omgezet naar a.s.r. Daarbij gaan we van start met de inkomensverzekeringen. Je kunt daarom vanaf 1 oktober 2023 geen offertes meer aanvragen voor inkomensverzekeringen. Wil je een nieuwe verzuimverzekering afsluiten? Kijk dan bij het productaanbod van a.s.r.

Met ingang van 2 oktober 2023 is Aegon Schadeverzekering N.V. opgegaan in ASR Schadeverzekering N.V. Dit wordt een juridische fusie genoemd. Vanaf die datum is a.s.r. de risicodrager voor lopende contracten van inkomensverzekeringen. Heb je een vraag? Vul het contactformulier van a.s.r. in.

Waarom kiezen voor het MKB Verzuimplan?

 • Een verzuimverzekering inclusief begeleiding bij verzuim en re-integratie
 • Voldoet aan de eisen van de mkb-verzuimontzorgverzekering
 • Administratief gemak: 1 contract, 1 factuur, salarispakketkoppeling, eenvoudig online ziek en herstelmelden via ons portaal.
 • Geen financiële verassingen achteraf: 100% vergoeding van voorgeschreven interventies. Stabiele premie, ook bij incidenteel lang verzuim
 • Maandelijkse uitkeringen bij schade

Verzekeringskaart

Bij het Aegon MKB Verzuimplan kun je kiezen uit meerdere dekkingen en eigenrisicoperiodes. Bekijk de verzekeringskaart voor alle details.

Wat doen onze casemanagers?

De casemanagers werken op een aparte re-integratie afdeling van Aegon. Deze afdeling is strikt gescheiden van de afdeling claimbeoordeling. Onze casemanagers helpen je bij je verplichtingen rondom de verzuimbegeleiding, de re-integratie en de Wet verbetering Poortwachter.:

 • Ze bespreken regelmatig de lopende verzuimmeldingen met je. Het gaat hierbij om praktische ondersteuning. Geen medische informatie. 
 • Ze adviseren je over de loondoorbetalingsverplichting, verzuimbegeleiding en re-integratie. Je geeft de casemanager daarvoor als dat nodig is informatie van de bedrijfsarts. Bijvoorbeeld  een terugkoppeling van het spreekuur. 
 • Ze nemen belangrijke aandachtspunten en acties met je door. Deze acties zijn gericht op een snelle en duurzame terugkeer van uw werknemer. 
 • Ze grijpen vroegtijdig in om (financiële) schade te beperken.

Welke gegevens mag onze casemanager inzien?

De casemanager mag categorie B gezondheidsgegevens inzien. Dit staat in de Handleiding Privacy Inkomensverzekeringen. Met dit soort gegevens beoordeelt de casemanager of jij en je werknemer aan de re-integratieverplichting voldoen. Deze gegevens vallen in categorie B:

 • De visie van de bedrijfsarts op de te re-integreren werknemer.
 • De vertaling van de medische gegevens door de bedrijfsarts naar beperkingen en mogelijkheden van de werknemer (bijvoorbeeld een beperking in tillen, buigen en strekken).
 • De poortwachter-rapportages. Bijvoorbeeld het plan van aanpak en de probleemanalyse.
 • De belastbaarheid van de werknemer. Kortom, waar de werknemer nog wel of niet toe in staat is. En zijn fysieke en mentale mogelijkheden en beperkingen.
 • De rapportage van de arbeidsdeskundige. Hierin wordt de belastbaarheid vertaald naar concrete mogelijkheden voor het werk.
 • Advies over eventuele aanpassingen of werkvoorzieningen die nodig zijn.
 • Advies over een interventie om de belastbaarheid te verhogen.
 • Planning voor het traject van de re-integratie.
 • De wens van de werknemer over soort werk, niveau, arbeidspatroon en scholing.
 • Advies over interventies die nodig zijn om beperkingen in het werk weg te nemen of het werk aan te passen.

Welke gegevens mag onze casemanager niet inzien?

De casemanager mag geen medische gegevens inzien. Denk hierbij aan:

 • Diagnose en behandelgegevens.
 • Inhoudelijke onderbouwing voor interventies die nodig zijn voor het wegnemen of verminderen van de beperkingen. We vragen nooit naar dit soort gegevens.
Image
Uw langdurig zieke werknemer: bij Aegon is dat verzuim onze zorg

Jouw langdurig zieke werknemer: onze zorg

Bij het Aegon MKB Verzuimplan is de dienstverlening inbegrepen. Je hoeft dus niet apart een contract met een arbodienst af te sluiten. Voor deze dienstverlening werkt Aegon nauw samen met Perspectief, een landelijke specialist met regionale vestigingen bij je in de buurt. Maak kennis met onze unieke werkwijze.

Onze werkwijze
Image
Minder dan 35% arbeidsongeschikt. En nu?

Minder dan 35% arbeidsongeschikt na Covid-19?

Vermoeidheid, concentratiegebrek, geheugenproblemen: Covid-19 kan hardnekkige klachten opleveren, ook als de acute infectie zelf mild verliep. Bij werknemers kan dat leiden tot problemen om te werken. Ook voor jou kan dit een worsteling opleveren, want als werkgever ben jij verantwoordelijk voor de re-integratie.

Lees het blogartikel
Image
Gisteren ruzie, vandaag een ziekmelding: wat nu?

Gisteren ruzie, vandaag een ziekmelding: wat nu?

Bij een conflict op het werk komt het nog wel eens voor dat een werknemer zich op een gegeven moment ziekmeldt. Als werkgever twijfel je dan wellicht of zo’n ziekmelding wel terecht is. Overhaaste conclusies trekken is in zo’n situatie niet verstandig, maar de zaak laten voortsudderen al net zo min.

Lees het blogartikel