Aegon Gezond Werkplan

 • Een pakket van verzekeringen en diensten voor arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers
 • Met de Gezonde Aanpak zorgen we voor duurzaam herstel
 • Eenvoudig online ziek- en herstelmeldingen doorgeven via ons portaal
 • Dienstverlening voor Advies en Rechtsbijstand meeverzekerd
 • Maandelijkse uitkeringen bij schade
Bekijk de verzekeringskaarten
Image
Aegon Gezond Werkplan afsluiten? De verzuimverzekering voor grote bedrijven
Image
Sluit u één of meer verzekeringen van het Aegon Gezond Werkplan af? Dan krijgt u van Aegon naast financiële dekking ook onze Gezonde Aanpak.

Aegon Gezonde Aanpak

Sluit je één of meer verzekeringen van het Aegon Gezond Werkplan af? Dan krijg je van Aegon naast financiële dekking ook toegang tot onze Gezonde Aanpak. Hiermee helpen wij arbeidsongeschiktheid en de risico's ervan te voorkomen. En de gevolgen te beperken. 

Ontdek de Gezonde Aanpak
Image
Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid: bereken het hier

Inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Je werknemer kan langere tijd niet of minder werken. Na twee jaar komt hij of zij in de WIA. Bekijk hoe het inkomen van je werknemer verandert bij arbeidsongeschiktheid en met hoeveel deze verzekering het inkomen aanvult.

Inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Veelgestelde vragen

Met het Aegon Gezond Werkplan verzekert u in principe al uw werknemers
Ook mensen met een nulurencontract of een oproepcontract. Voor ons is iemand een werknemer als u voor deze persoon premie voor de werknemersverzekeringen betaalt. Een directeur-grootaandeelhouder is dus geen werknemer als deze niet verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen.
Heeft u 20 of minder werknemers?
Dan kunt u de WGA-Eigenrisicodragenverzekering alleen sluiten als u ook onze Ziekteverzuimverzekering No-Claim en ZW-Eigenrisicodragenverzekering heeft of sluit.

Heeft u meer dan 20 werknemers?
Dan kunt u de WGA-Eigenrisicodragenverzekering ook los sluiten. 

Waarom kiezen voor het Aegon Gezond Werkplan?

 • Een pakket van verzekeringen en diensten voor arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers
 • Met de Gezonde Aanpak zorgen we voor een snel en duurzaam herstel
 • Eenvoudig online ziek en herstel melden via ons werkgeversportaal
 • Dienstverlening voor Advies en Rechtsbijstand standaard meeverzekerd
 • Maandelijkse uitkeringen bij schade

Wat doen onze casemanagers?

De casemanagers werken op een aparte re-integratie afdeling van Aegon. Deze afdeling is strikt gescheiden van de afdeling claimbeoordeling. Onze casemanagers helpen je bij je verplichtingen rondom de verzuimbegeleiding, de re-integratie en de Wet verbetering Poortwachter.:

 • Ze bespreken regelmatig de lopende verzuimmeldingen met je. Het gaat hierbij om praktische ondersteuning. Geen medische informatie. 
 • Ze adviseren je over de loondoorbetalingsverplichting, verzuimbegeleiding en re-integratie. Je geeft de casemanager daarvoor als dat nodig is informatie van de bedrijfsarts. Bijvoorbeeld  een terugkoppeling van het spreekuur. 
 • Ze nemen belangrijke aandachtspunten en acties met je door. Deze acties zijn gericht op een snelle en duurzame terugkeer van uw werknemer. 
 • Ze grijpen vroegtijdig in om (financiële) schade te beperken.

Met welke arbodiensten werkt Aegon samen?

Aegon werkt samen met een aantal vaste arbodienstverleners. Op onze overzichtspagina zie je welke arbodienstverleners dit zijn. Met deze partijen heeft Aegon aanvullende afspraken gemaakt.

 • Kies je voor een van onze vaste arbodienstverleners? Dan bespreekt de casemanager het verzuimdossier met de arbodienst. Heeft de casemanager een inkijkfunctie in het portaal van de arbodienst? Dan ziet de casemanager nooit meer informatie dan is toegestaan. 
 • Maak je geen gebruik van één van de vaste arbodienstverleners? Dan neemt de casemanager rechtstreeks contact met je op om het verzuimdossier te bespreken.

Welke gegevens mag onze casemanager inzien?

De casemanager mag categorie B gezondheidsgegevens inzien. Dit staat in de Handleiding Privacy Inkomensverzekeringen. Met dit soort gegevens beoordeelt de casemanager of jij en je werknemer aan de re-integratieverplichting voldoen. Deze gegevens vallen in categorie B:

 • De visie van de bedrijfsarts op de te re-integreren werknemer.
 • De vertaling van de medische gegevens door de bedrijfsarts naar beperkingen en mogelijkheden van de werknemer (bijvoorbeeld een beperking in tillen, buigen en strekken).
 • De poortwachter-rapportages. Bijvoorbeeld het plan van aanpak en de probleemanalyse.
 • De belastbaarheid van de werknemer. Kortom, waar de werknemer nog wel of niet toe in staat is. En zijn fysieke en mentale mogelijkheden en beperkingen.
 • De rapportage van de arbeidsdeskundige. Hierin wordt de belastbaarheid vertaald naar concrete mogelijkheden voor het werk.
 • Advies over eventuele aanpassingen of werkvoorzieningen die nodig zijn.
 • Advies over een interventie om de belastbaarheid te verhogen.
 • Planning voor het traject van de re-integratie.
 • De wens van de werknemer over soort werk, niveau, arbeidspatroon en scholing.
 • Advies over interventies die nodig zijn om beperkingen in het werk weg te nemen of het werk aan te passen.

Welke gegevens mag onze casemanager niet inzien?

De casemanager mag geen medische gegevens inzien. Denk hierbij aan:

 • Diagnose en behandelgegevens.
 • Inhoudelijke onderbouwing voor interventies die nodig zijn voor het wegnemen of verminderen van de beperkingen. We vragen nooit naar dit soort gegevens.