Zakelijk blog

1,3 miljoen Nederlanders ervaren burn-out klachten

Image
1,3 miljoen Nederlanders ervaren burn-out klachten: dít kun jij als leidinggevende doen
Author Image

Redactie | Aegon Zakelijk

02 December 2021 14:27

In een normale werksituatie is het als werkgever al best lastig om te herkennen dat een werknemer tegen een burn-out aan zit. Maar nu veel werknemers volledig thuiswerken, vliegen ze onder de radar. Hoe kun je daar als werkgever of leidinggevende het best mee omgaan?

Werkstress neemt al jaren toe. Het aantal werkende Nederlanders dat last heeft van burn-outklachten is de afgelopen jaren opgelopen tot 1,3 miljoen. Werkstress en burn-outs kosten werkgevers ruim drie miljard euro per jaar. De coronapandemie heeft de situatie bepaald niet verbeterd. Zo geeft 59 procent van de werknemers aan dat corona voor veel spanningen zorgt tijdens het werk. Dit kwam naar voren in een onderzoek van Aegon en Women Inc. Het merendeel van de ondervraagden gaf daarbij aan dat de werkgever niet op tijd in actie kwam. Hiermee werd het risico op een burn-out vergroot.

Geef als leidinggevende het goede voorbeeld

Leading by example heet dat. Als leidinggevenden laten zien dat ze vitaliteit belangrijk vinden, is de kans groot dat werknemers dit opvolgen. Wil je je werknemers bijvoorbeeld stimuleren om ’s avonds en in het weekend niet te werken? Dan is het belangrijk dat je dat zelf ook niet doet en je werknemers geen mails of berichten stuurt. Kan het een keer niet anders? Geef dan duidelijk aan dat je geen bericht terug verwacht.

Pak stress aan bij de bron

Dat klinkt logisch. Toch zijn werkgevers vaak geneigd om te kijken hoe ze werknemers weerbaarder kunnen maken via cursussen en opleidingen. Eigenlijk is dat symptoombestrijding. De Arbowet vraagt dan ook van werkgevers om stress bij de bron aan te pakken.

 

Laat zien dat je mentale gezondheid belangrijk vindt

Werknemers trekken zelden zelf aan de bel. Dat komt doordat werknemers vaak zélf niet inzien dat hun werkstress een serieus risico wordt. 80 procent van de overspannen werknemers ziet een burn-out niet aankomen. Als werkgever moet je dus actief het gesprek aangaan. Laat zien dat je mentale gezondheid belangrijk vindt. Zorg dat werknemers op tijd durven aan te geven dat ze stress ervaren. Een veilige omgeving bouw je niet in één dag, maar je kunt er wel vandaag mee beginnen. 

Weet wat er zakelijk en privé speelt 

Stress kan werkgerelateerd zijn. Maar in veel gevallen speelt ook iemand zijn privéleven een rol. Hoe iemand zich thuis voelt, heeft invloed op de werkvloer, en andersom.  Stress met een oorzaak in de privésfeer kun je wellicht niet voorkomen, maar je kunt een werknemer wel laten merken dat hij gehoord en begrepen voelt.

Herken de signalen

Toch zijn er wel dingen waar je als leidinggevende op kunt letten. Zo merk je het waarschijnlijk wel als een werknemer vaak klaagt over moeheid en slecht slapen. Concentratieproblemen, vergeetachtigheid en geprikkeld of emotioneel reageren kunnen tekenen van een burn-out zijn. Ook als iemand zich vaker ziek meldt kan dit een voorspeller zijn van langdurig verzuim. Iets anders waar je op kunt letten: als een werknemer meer snipperdagen opneemt dan normaal. Uit het eerder aangehaalde onderzoek van Women Inc en Aegon blijkt dat 40 procent van de werknemers met stressklachten eerst vrije dagen opnemen voor zij zich ziek melden. Weet als werkgever ook waar je kracht ligt en waar niet. Haak tijdig een expert of professional aan. Vooral bij stress gerelateerd verzuim is het essentieel dat er op korte termijn juist en snel gehandeld wordt. Daar valt, zo blijkt uit dit onderzoek de meeste winst te behalen.