Corona verhoogt druk op werkende vrouwen

Image
Corona verhoogt druk op werkende vrouwen, blijkt uit onderzoek van Aegon en Motivaction
Author Image

Redactie | Aegon Zakelijk

20 January 2021 12:44

Wanneer je werknemers te veel en langdurig stress ervaren, kunnen ze uitvallen. Uit onderzoek naar stressgerelateerd verzuim onder vrouwen blijkt dat ondersteuning vaak te laat komt en het risico op (langdurig) verzuim wordt vergroot. In dit artikel lees je tips waarmee je verzuim door stress kunt voorkomen.

Waarom verzuim door stress voorkomen?

Eerst even wat cijfers. Als vrouwen stressklachten ervaren, meldt 79 procent zich niet ziek. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar stressgerelateerd verzuim onder vrouwen, uitgevoerd door Motivaction in opdracht van belangenorganisatie WOMEN Inc. en financieel dienstverlener Aegon. 2 op de 5 vrouwen nemen eerst vakantiedagen op, voordat ze zich ziekmelden. 85 procent van de vrouwen vindt zelfs dat ze er zelf voor moet zorgen om niet overspannen te raken. Een groot deel van deze werknemers valt uiteindelijk toch langdurig uit. Bij een burn-out is dit zelfs gemiddeld negen maanden!

Verhoogde stress door corona

59 van de vrouwen uit het onderzoek geeft aan dat corona voor veel spanningen tijdens het werk zorgt. 49 procent ervaart ook spanningen door corona in haar privéleven. Daarnaast durft 38 procent van de vrouwen zich niet ziek te melden, waardoor de kans op (langdurig) verzuim juist toeneemt.

Gezonde en ongezonde stress

Bedenk wel dat niet elke vorm van stress ongezond is. Gezonde stress helpt namelijk om goed te presteren en efficiënt te werken. Dit gaat dan om tijdelijke stress, bijvoorbeeld voor een bepaalde deadline. Na deze stressreactie kan de werknemer weer lichamelijk en geestelijk herstellen. Maar wanneer dit niet het geval is, bijvoorbeeld doordat de stressfactoren aanhouden of als de werknemer geen tijd heeft om te herstellen, wordt stress ongezond. 

Verzuim door stress is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Als werkgever kun je stress voorkomen en ervoor zorgen dat het eventuele verzuim beperkt wordt. Belangrijk daarin is het (blijven) voeren van gesprekken, in een veilige werkcultuur. 

Veilige werkcultuur

Volgens 64% van de vrouwen uit het onderzoek heerst er een taboe op burn-outs en spanningsklachten op de werkvloer. Dit vormt een drempel om erover te praten. Je kunt als werkgever actief het gesprek aangaan, maar je wil daarnaast ook dat je werknemers het op tijd aangeven als zij stress ervaren. In een veilige werkcultuur voelen werknemers zelf de ruimte en veiligheid om het initiatief te nemen voor zo’n gesprek. Bespreekbaarheid, steun en begrip zijn hierin belangrijk. Zorg er ook voor dat ze weten dat jij mentale gezondheid belangrijk vindt. Die veilige omgeving bouw je niet in één dag op, maar je kunt wel vandaag al beginnen. 

Oplossing afhankelijk van oorzaak

Omdat stress bij elke werknemer een verschillende oorzaak heeft, is er maatwerk nodig om uitval te voorkomen. Bij 81% van de vrouwen uit het onderzoek was de oorzaak van de stress bekend. Wanneer de stress werkgerelateerd is, heb je hier invloed op. 

Mogelijke oorzaken van stress op werk

Een structureel te hoge werkdruk kan zorgen voor langdurige stress. Daarnaast zijn er een aantal andere werkgerelateerde zaken die een rol kunnen spelen: 

  • arbeidsomstandigheden, zoals de werkruimte of werktijden, 
  • onvrede met het werk, zoals onvervulde ambitie,
  • onvrede met het inkomen,
  • pesten en discriminatie,
  • conflicten en verstoorde arbeidsverhoudingen,
  • gebrek aan waardering,
  • lage werk-privébalans, geen grenzen hanteren.

 

Vooral in de huidige coronaperiode vervaagt voor veel werknemers de grens tussen werk en privé en is het bewaken van die balans een uitdaging. 

Mogelijke oorzaken van stress in het privéleven

Niet alleen de werkomgeving heeft invloed op iemands stressniveau, ook privé kunnen er dingen spelen die het welzijn beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan zorg voor een naaste. In Nederland zijn er maar liefst 4 miljoen mantelzorgers. Het bieden van flexibele uren kan hier een optie zijn, zodat je werknemers hun tijd passender kunnen indelen. 

Ook geldzorgen kunnen stress veroorzaken. Volgens het Nibud zelfs gemiddeld voor zeven dagen per jaar. Sinds kort is de website Financieel fitte werknemers opgericht, met tips en adviezen voor werkgevers om met werknemers in gesprek te gaan.

Bedenk wat jij als werkgever nog meer kunt doen. Je kunt samen met je werknemer bedenken hoe je hem of haar kunt ondersteunen. Stress met een oorzaak in de privésfeer kun je wellicht niet voorkomen, maar je kunt wel luisteren, begrip tonen en waar nodig je werknemer ondersteunen.  Door aan te geven dat - ondanks of juist dankzij de coronasituatie - er ruimte is voor gesprekken, kun je langdurig verzuim beperken of voorkomen. Bedenk wel: op afstand is het moeilijker om stress in te schatten. Neem hier als werkgever echt de tijd voor.

Verzekeren tegen verzuim 

Als een werknemer verzuimt door stress, bijvoorbeeld door een burn-out, kan dit jou veel geld kosten. Een ziektedag kost jou als werkgever gemiddeld 250 euro. Je kunt je hiervoor verzekeren. Sinds 1 januari 2020 bestaat er naast de reguliere verzuimverzekering ook een MKB-ontzorgverzekering. Hiermee wordt niet alleen de loondoorbetaling gedekt, maar krijg je ook ondersteuning bij verzuim en re-integratie.

Meer over het voorkomen van verzuim (door stress)

Het kan je veel opleveren om je zaken rondom personeel goed voor elkaar te hebben. Medewerkers zijn gemotiveerder en melden zich minder snel ziek. Je bedrijf kan daardoor makkelijker groeien. Nog even de stappen die je kunt zetten om verzuim door werkstress te voorkomen: 

  • Creëer een veilige werkcultuur
  • Ga het gesprek aan en toon begrip
  • Zoek samen naar een oplossing, afhankelijk van de oorzaak