Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Failliet door een zieke werknemer: kan dat?

failliet door zieke werknemer
Zakelijk Blog Inkomensbescherming Failliet door een zieke werknemer: kan dat?
13-02-2020

Het is een bekend angstscenario: de ambitieuze ondernemer die ten onder gaat aan de kosten van een langdurig zieke werknemer. Maar hoe realistisch is dit? Zeker is dat de verplichte doorbetaling van het loon bij ziekte fors in de papieren loopt. Dit is op zijn minst een slechte combinatie met de behoefte om te investeren. Maar het kan ook echt fout aflopen: faillissement. De vraag is of u dit risico moet willen lopen.

Hoe vaak komt het voor dat bedrijven door ziekteverzuim over de kop gaan? Harde cijfers zijn schaars. Volgens CBS-onderzoek uit 2015 vinden de meeste faillissementen hun oorzaak in mismanagement en externe economische factoren. Eerder onderzoek uit 2008 en 2006 laat hetzelfde beeld zien. Ziekteverzuim is bij het CBS echter geen aparte categorie, het hoort bij de ‘overige oorzaken’. En eigenlijk is één enkele oorzaak aanwijzen sowieso misleidend. In de praktijk heeft een faillissement haast altijd meerdere redenen. Als u bijvoorbeeld net een grote investering heeft gedaan, kan langdurig verzuim precies op het verkeerde moment komen.

Ziekte levert zware verplichtingen op

Bij ziekte van een werknemer moet u minstens 70% van het loon doorbetalen. Bij een modaal inkomen (€ 36.500,- bruto in 2020, volgens het CPB) moet u bij een fulltimer die twee jaar ziek is rekening houden met een bedrag van minstens € 60.395,-.

Salaris, incl. 8% vakantiegeld:(2 x 70% x € 36.500,-)€ 51.100,-
Sociale premies (percentages 2020):18,19% x (€ 51.100,-)

€ 9.295,09

----------------- +

Totaal (afgerond) € 60.395,-

 

De kosten kunnen snel hoger oplopen

In werkelijkheid zijn uw kosten vrijwel altijd hoger dan het bedrag hierboven. Om te beginnen hebben de meeste werknemers in het eerste ziektejaar namelijk recht op méér dan 70%. Het meest gebruikelijk is 100%. In dat geval loopt het bedrag al op naar € 73.336,-. Daarbij is de pensioenpremie meestal niet meegerekend. Hetzelfde geldt voor de kosten die u maakt voor de re-integratie. Hier moet u bovendien tijd en energie in steken. Wat weer ten koste gaat van uw normale activiteiten. Moet u een vervanger aanstellen of inhuren? Dan kost dat ook geld.

Voorkom extra kosten met een goede re-integratie

Als een werknemer langdurig ziek is, stopt het niet bij de ziekmelding. Uiteindelijk moet een werknemer ook weer re-integreren. UWV vindt bij 8% van de WIA-aanvragen van kleine bedrijven de re-integratie-inspanningen onvoldoende. Dit laten recente cijfers van het ministerie van SZW zien. Onvoldoende inspanningen leiden tot een loonsanctie. Wat kan betekenen dat u nog een jaar langer moet betalen. Uitgaand van een modaal salaris staat de teller dan in één klap op € 90.592,-. En dat is nog maar één werknemer. Wat denkt u dat er gebeurt als nóg een werknemer zich ziek meldt? Bijvoorbeeld omdat hij overbelast raakt door de taken die hij van de zieke collega overneemt.

Maak uw risico beheersbaar met een verzuimverzekering

De bedragen die we hier noemen maken het allerminst denkbeeldig dat een bedrijf ten onder kan gaan aan loondoorbetaling. Zeker niet als het grote investeringen nog moet terugverdienen. En al helemaal omdat in ambitieuze bedrijven het risico op verzuim groot is. Ook als iedereen op dit moment gezond is, moet u zich afvragen of het niet verstandig is om u te verzekeren voor verzuim. Want met een vaste jaarlijkse of maandelijkse premie krijgt u de zekerheid dat de kosten van de loondoorbetaling deels of volledig worden vergoed. Bescheiden investering, groot plezier!

Nieuw verzekeringsproduct: MKB-verzuim-ontzorgverzekering

Een interessant nieuw verzekeringsproduct speciaal voor kleine bedrijven is de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering. Deze betaalbare verzekering met een zo stabiel mogelijke premie is ontwikkeld op basis van een productconvenant tussen overheid, werkgeversorganisaties en verzekeraars. De verzekering dekt de kosten van de loondoorbetaling en re-integratie. Hierdoor wordt u niet geconfronteerd met onverwachte nota’s. Krijgt u met verzuim te maken? Dan gaan specialisten met uw werknemer aan de slag. Volgt u hun aanwijzingen op en legt UWV tóch een loonsanctie op? Dan betaalt de verzekeraar de kosten. Dit noemen we ook wel ‘poortwachtergarantie’.

Niets doen is geen optie

Een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering beperkt niet alleen een serieus ondernemersrisico. Hij verlaagt de drempel om u er goed tegen te verzekeren meer dan ooit tevoren. Het product biedt een zo stabiel mogelijke premie, professioneel casemanagement en poortwachtergarantie. Willens en wetens afzien van een verzuimverzekering is altijd risicovol geweest. Anno 2020 is de vraag aan de orde of er een zinnige reden is om zulke grote risico’s te lopen.

Redactie | Aegon Zakelijk,
Aegon Zakelijk biedt pensioenoplossingen en inkomensverzekeringen voor zakelijke klanten. Een wereld die continu in beweging is, onder meer door veranderende marktomstandigheden en politieke besluitvorming. In onze blogs en nieuwsberichten delen we onze inzichten met u.  Voor nu én voor de toekomst.  Want later komt sneller dan u denkt.
in wat voor land willen we werken

Recent verscheen het rapport “In wat voor land willen we werken” van de Commissie regulering van werk (Commissie Borstlap, red.). Eén van de voorgestelde maatregelen is de verkorting van de loondoorbetaling naar een periode van één jaar. U leest het goed. Het is een voorstel. En dat betekent dat het nu nog niét zo is. Voorlopig moeten werkgevers het loon twee jaar doorbetalen als een werknemer langdurig ziek is. Dus, welke maatregelen neemt u?

Direct aan de slag?