Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

In gesprek over ander werk én een andere werkgever: 5 praktische tips

Zakelijk Blog Inkomensbescherming In gesprek over ander werk én een andere werkgever: 5 praktische tips
20-09-2019

Met een langdurig zieke werknemer in gesprek gaan over werk bij een andere werkgever is nooit leuk. Zeker niet in een kleine organisatie, waar werkgever en werknemer elkaar goed kennen. Toch kunt u verplicht zijn om dit pijnlijke onderwerp aan te snijden. 5 praktische tips om dit te doen zonder de persoonlijke relatie te verpesten.

Als er twijfels zijn over de haalbaarheid van re-integratie in uw eigen organisatie, bent u verplicht om mogelijkheden daarbuiten te verkennen. Omdat een kleine organisatie nu eenmaal minder alternatief werk biedt dan een grote, krijgt u als mkb’er relatief snel met deze verplichting te maken. Het grote gevaar is dat u dan te lang aarzelt om dit ter sprake te brengen omdat u de relatie niet wilt verpesten. Of dat de werknemer het gevoel krijgt dat u hem de rug toekeert en in de steek laat.

Tip 1: Stel een deskundigenoordeel voor

Het is cruciaal dat u en uw werknemer het erover eens zijn dat er geen opties binnen uw eigen organisatie zijn die voldoende kans op succes bieden. Dit gaat het best door een objectieve derde hierover te laten oordelen. Dat kán de bedrijfsarts zijn. Twijfelt een van beide partijen aan diens oordeel, dan is het beter om ook nog een deskundigenoordeel van UWV voor te stellen. Zo weten u en uw werknemer zeker dat er echt álles aan is gedaan om tot een optimaal afgewogen oordeel te komen. Door merkbaar belang te hechten aan de kwaliteit van de besluitvorming, laat u bovendien zien dat u grote waarde hecht aan de relatie die u en uw werknemer hebben opgebouwd.

Tip 2: Zet de kans op werk voorop

De onderling opgebouwde relatie is belangrijk. Maar nooit belangrijker dan een maximale kans op passend werk waarmee uw werknemer nu en in de toekomst in zijn inkomen kan voorzien. Vertel hem dat u dit belang – zijn belang – boven alles stelt. Neem de moeite om uit te zoeken welke financiële risico’s hij anders loopt en leg die aan hem uit. En voeg de daad bij het woord: laat merken dat u tijd, geld en energie steekt in het vinden van een oplossing. Want het zijn uw daden die tellen.

Tip 3: Leg uit waarom u anderen inschakelt

Voor veel werkgevers is de beslissing om buiten de eigen organisatie te kijken het moment om een gespecialiseerde re-integratiedienstverlener in te schakelen. Meestal is dat ook verstandig. In tegenstelling tot u kan zo’n partij volledig focussen op het vinden van een passende oplossing. En dankzij een groot netwerk van deskundigen en potentiële nieuwe werkgevers is de kans op succes maximaal. Praat met uw werknemer over deze afwegingen. Want het feit blijft dat u hem overdraagt aan een ander. Hij heeft er recht op te weten dat u dit zorgvuldig en om de juiste redenen doet.

Tip 4: Blijf betrokken

Of u nu een gespecialiseerde partij inschakelt of niet: het is belangrijk dat uw werknemer ervaart dat u betrokken blijft bij hem en zijn situatie. Dat geldt zolang hij ziek thuis zit, maar zeker ook als hij eenmaal de stap naar een andere werkgever heeft gezet. Leg regelmatig terugkerende evaluaties vast in uw agenda, zodat u met hem kunt bespreken hoe het gaat. En help hem actief op weg als hij tegen knelpunten aanloopt, zodat hij niet het gevoel heeft dat hij er in zijn eentje voorstaat. Ook een persoonlijk gebaar kan op dit punt het verschil maken. Bijvoorbeeld een berichtje om hem succes te wensen op zijn eerste dag elders. Of een belangstellend telefoontje aan het eind van de eerste week.

Tip 5: Neem en geef de tijd

Hoeveel zorg u ook aan het proces besteedt, een vertrouwde plek achterlaten en ergens anders beginnen is ingrijpend. Het maakt emoties los, zeker als het onder druk van medische beperkingen gebeurt. Het is belangrijk om hier begrip voor te tonen en uw werknemer de tijd te gunnen. Tijd om aan het idee te wennen en zorgvuldig te beslissen. Tijd om de stap te zetten, het oude werk los te laten en vertrouwd te raken met het nieuwe. Probeer te voorkomen dat u en uw werknemer zich laten opjagen door de strakke wettelijk voorgeschreven processtappen bij verzuim. Want het is eeuwig zonde als te grote haast onnodig de kans op succes verkleint.

Direct aan de slag?

Redactie | Aegon Zakelijk,
Aegon Zakelijk biedt pensioenoplossingen en inkomensverzekeringen voor zakelijke klanten. Een wereld die continu in beweging is, onder meer door veranderende marktomstandigheden en politieke besluitvorming. In onze blogs en nieuwsberichten delen we onze inzichten met u.  Voor nu én voor de toekomst.  Want later komt sneller dan u denkt.