Zakelijk blog

Onnodige kosten bij verzuim voorkomen: 6 tips

Image
Onnodige kosten bij verzuim voorkomen? Lees onze tips
Author Image

Redactie | Aegon Zakelijk

13 December 2019 09:50

Een ziekmelding is zowel voor uw werknemer als voor u ontzettend vervelend. Uw werknemer is ziek. En u krijgt te maken met re-integratieactiviteiten die vaak extra tijd en geld kosten. Maar er zijn ook kosten die u gemakkelijk kunt voorkomen. Daarom geven we u graag een aantal tips:

1. Zorg voor een compleet re-integratieverslag

Is uw werknemer na twee jaar nog steeds arbeidsongeschiktheid? Dan vraagt hij/zij een WIA-uitkering bij het UWV aan. Het UWV keurt uw werknemer en beoordeelt vervolgens het re-integratieverslag:

  • Is alle benodigde documentatie aanwezig?
  • Hebben de werkgever en werknemer genoeg re-integratie-inspanningen gedaan?
  • Zit het dossier goed in elkaar en zijn de verplichte Poortwachterstappen op tijd doorlopen?

Is bovenstaande op orde? Dan krijgt uw werknemer een WIA-uitkering. Is bovenstaande niet op orde? Dan kunt u een loonsanctie van maximaal een jaar krijgen. En hiervoor bent u niet verzekerd.

2. Volg altijd het advies van de bedrijfsarts op

Als u het advies van de bedrijfsarts op tijd opvolgt, voorkomt u ook een loonsanctie. De bedrijfsarts beoordeelt welke (on)mogelijkheden er voor een zieke werknemer zijn. Volgt u de adviezen van de bedrijfsarts niet op? Dan ziet het UWV dat als het belemmeren van de re-integratie en volgt er een loonsanctie.

3. Houd het verzuimdossier in de gaten

Begeleidt een adviseur of extern bedrijf het verzuim van uw werknemer? Vergeet dan niet dat u als werkgever altijd (financieel) eindverantwoordelijk bent voor het verzuimdossier. Check daarom regelmatig of de verzuimdossiers goed verlopen. En houd contact met uw werknemer om de terugkeer op de werkvloer zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wilt u tussendoor checken of u goed op weg bent? Vraag dan een deskundigenoordeel bij het UWV aan. Daarin leest u hoe het staat met uw eigen re-integratie-inspanningen of die van uw werknemer.

4. Vraag na of uw werknemer een vangnetstatus heeft

In sommige gevallen kunt u van het UWV financiële compensatie krijgen als uw werknemer arbeidsongeschikt is. Dit geldt als uw werknemer al een beperking had voordat hij in dienst kwam. Uw werknemer heeft dan een zogenaamde vangnetstatus. U kunt uw werknemer hiernaar vragen, nadat hij twee maanden in dienst is. Twijfelt uw werknemer of deze status voor hem geldt? Dan kunt u deze informatie opvragen bij het UWV.

5. Check of u kosten kunt verhalen op de tegenpartij

Werd uw werknemer arbeidsongeschikt door toedoen van een ander? Dan kunt u misschien uw loonkosten en de re-integratiekosten verhalen op de tegenpartij. Het verhalen van schade bij een tegenpartij kan u veel geld schelen. Aegon ondersteunt u graag in deze procedure; u bent hier standaard voor verzekerd.

6. Vraag om hulp als u twijfelt of er sprake is van ‘ziekte’

Soms verzuimt een werknemer, terwijl er geen sprake is van ziekte. Bijvoorbeeld bij een arbeidsconflict. Het is voor een werkgever vaak lastig om dit onderscheid te maken. Of om de werknemer hierop aan te spreken. Heeft u hier hulp bij nodig? Dan kunt u altijd advies vragen aan uw arbodienst. Of neem contact op met de Aegon casemanagers voor meer informatie.

 

Meer weten over hoe u verzuim kunt voorkomen of beperken? Neem contact op met uw adviseur of een van onze casemanagers. U bereikt ons via telefoonnummer 088 344 00 53 (eerst optie 2 en daarna optie 6) op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur. Liever mailen? Stuur uw bericht naar casemanagement@aegon.nl.