Verplichte AOV raakt ondernemers die geen of weinig risico lopen

Image
Op je mobiel
Author Image

Leo van Leeuwen

28 November 2018 12:57

Regelmatig wordt er geroepen dat zzp’ers zich verplicht zouden moeten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Recent vanuit de bouw waar 2 op de 3 zzp’ers geen AOV heeft. Ook werkgeversorganisatie AWVN pleitte onlangs voor een verplichte AOV verzekering.

De twee meest gehoorde argumenten voor verplichting:

  • Driekwart van de zzp’ers heeft geen AOV, maar loopt wel een fors financieel risico
  • Zzp’ers willen wel een AOV, maar kunnen deze vaak niet afsluiten

Beide argumenten gaan beperkt op. Een analyse:

 

Driekwart van de zzp’ers heeft geen AOV, maar loopt wel een fors financieel risico

Laat ik beginnen met te zeggen: een groot deel van de zzp’ers loopt helemaal geen fors risico. Voor veel zzp’ers is het zzp-inkomen namelijk niet het hoofdbestanddeel van het gezinsinkomen. Als dit stuk inkomen wegvalt, kan de zzp’er met zijn of haar gezin met het resterende inkomen gewoon verder leven. Daarnaast zijn er zzp’ers met een riante vermogenspositie die niet afhankelijk zijn van het zzp-inkomen. 

Natuurlijk is er ook een groep zzp’ers die zonder AOV wél een fors financieel risico loopt. Het is belangrijk dat deze groep zich bewust is van dit risico. Hier ligt een taak voor ons als branche. Of zij zich vervolgens wel of niet verzekeren blijft één van de keuzevrijheden van de ondernemer.

 

Zzp’ers willen wel een AOV, maar kunnen deze vaak niet afsluiten

Ook dit argument wordt regelmatig gebruikt en gaat slechts in een beperkt aantal gevallen op. Ik geef een opsomming van de verzekeringsmogelijkheden voor drie doelgroepen die vaak aangehaald worden.

Oudere zzp’ers: er zijn verzekeraars die zzp’ers accepteren tot vijf jaar voor de einddatum van de verzekering. Leeftijd is dus nauwelijks een beletsel om een AOV te sluiten.

Zzp’ers met gezondheidsissues: verzekeraars kijken naar de gezondheidssituatie van de ondernemer. Dit kan een belemmering zijn voor het afsluiten van een AOV. Gelukkig zijn er goede alternatieven:

  • De vangnet-AOV van de private verzekeraar voor startende ondernemers
  • Vrijwillige voorzetting van ZW & WIA voor de zzp’er die uit loondienst komt
  • Het broodfonds voor kortdurende arbeidsongeschiktheid (twee jaar)

Zzp’ers met een zwaar beroep: een aantal verzekeraars biedt de mogelijkheid om – ook voor zware beroepen zoals in de bouw – te kiezen voor een verlengde eindleeftijd. Zo kan bijvoorbeeld een stukadoor een AOV-uitkering krijgen tot zijn 70ste mits hij voor zijn 55earbeidsongeschikt wordt.

 

Conclusie

Het valt wel mee met de toegankelijkheid van de AOV voor de zzp’er, hoewel er wel ruimte is voor verbetering. Hetzelfde geldt voor de verzekeringsgraad. Die kan zeker omhoog en daar ligt qua bewustwording en informatie een mooie taak voor verzekeraars en adviseurs. Maar een verplichte AOV? De meeste zzp’ers zijn hier wars van en het raakt ook veel ondernemers die geen of weinig risico lopen. Dat moeten wij met zijn allen niet willen

Dit blog is eerder geplaatst op Amweb.