Waarom het uitmaakt wie je AOV-premie betaalt

Image
Waarom het uitmaakt wie je AOV-premie betaalt
Author Image

Redactie | Aegon Zakelijk

27 January 2023 09:32

Het is weer bijna tijd om je belastingaangifte te doen. Wist je dat de AOV-premie aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting? Dit scheelt al snel een paar honderd euro per jaar! Wel opletten, want dit geldt alleen als je zelf de verzekerde bent én de premie zelf betaalt.

 

Trek je premie fiscaal af

Als ondernemer kan je kosten aftrekken bij de belastingaangifte. Dat geldt bijvoorbeeld voor al je zakelijke verzekeringen. Maar een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt vaak niet als zakelijke verzekering gezien, maar als een persoonlijke inkomensverzekering. Het mooie is dat je de premie hiervoor kan aftrekken bij de opgave inkomstenbelasting als ‘uitgave voor andere inkomensvoorzieningen’. Daar staat tegenover dat de uitkering die je bij arbeidsongeschiktheid ontvangt, belast is. De Belastingdienst heeft ook een speciale AOV-pagina.

 

Controleer de vooringevulde bedragen

Als je zelf de verzekeringnemer bent, gaan we er vanuit dat je de premie zelf betaalt. Je ontvangt dan jaarlijks een overzicht met de betaalde premies van ons. En we geven aan de Belastingdienst het juiste bedrag door. Als je B.V. of N.V. de verzekeringnemer is, gaan we er vanuit dat die de premie betaalt. Deze is dan niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Om verwarring en mogelijk vervelende gevolgen te voorkomen, ontvang je dan geen overzicht van ons én we geven niets door aan de Belastingdienst. Controleer daarom altijd of de bedragen bij de belastingopgave goed staan voor jouw situatie.

 

Het risico als je níet zelf de verzekeringnemer bent

Als je zelf de verzekeringnemer bent, betalen we een eventuele uitkering rechtstreeks aan jou uit. Als de verzekeringnemer een rechtspersoon is, betalen we de uitkering uit aan die partij. Bij een eventueel faillissement van de rechtspersoon zie jij zelf dus niets terug van die uitkering. Die gaat namelijk naar het failliete bedrijf. Ben je wél zelf de verzekeringnemer en gaat je bedrijf failliet? Dan kunnen we de uitkering nog steeds aan jou blijven betalen. Daarnaast is er nog een fiscaal aspect die in bovenstaand onderwerp terugkomt.

 

Welke AOV-premies zijn aftrekbaar?

Betaal je premies voor particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die recht geven op periodieke uitkeringen bij invaliditeit, ziekte of ongeval? Dan mag je deze volledig aftrekken. Het gaat bijvoorbeeld om verzekeringen voor het opvullen van het WIA-gat (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

Het gaat niet om premies:

  • Waarmee je werkgever rekening houdt bij het inhouden van de loonheffing.
  • Voor de verplichte verzekeringen Ziektewet en WIA.
  • Voor verzekeringen die een bedrag ineens uitkeren, zoals kapitaalverzekeringen.
  • Voor de Zorgverzekeringswet.

 

Waarom we elk jaar nagaan of er een verandering is

Bij acceptatie van de verzekering vragen we om een opgave van het beroep en de werkzaamheden. In bepaalde situaties kan dat betekenen dat de eindleeftijd gemaximeerd wordt. Op bijvoorbeeld 60 jaar. Je kan dan, op basis van het opgegeven beroep en werkzaamheden, geen hogere eindleeftijd kiezen. Maar wist je dat als daarin iets verandert, een hogere eindleeftijd zomaar wel mogelijk kan zijn? En dat wanneer het risico verandert een lagere premie ook mogelijk is? Daarom informeren we jaarlijks of er wijzigingen zijn met deze checklist bij de brief ‘Past uw arbeidsongeschiktheidsverzekering nog bij u? In de polisvoorwaarden (rechts op de pagina in het donkerblauwe blokje ‘Documenten’) lees je wat belangrijk is om te melden. En is er iets gewijzigd in je situatie? Neem contact op met je adviseur, zodat je verzekering bij je blijft passen.