Pensioenakkoord: geen harde toezeggingen meer, wel meer keuze

Image
Pensioenakkoord
Author Image

Redactie | Aegon Zakelijk

18 August 2022 13:17

Het Nederlandse pensioenstelsel gaat flink op de schop. Elke werknemer bouwt straks zijn eigen individuele pensioenpot op. Hoe hoog de uiteindelijke pensioenuitkering wordt, hangt af van de inleg en het rendement op de beleggingen. Ook de hoogte van de rente blijft belangrijk. Voor werknemers die nu pensioen opbouwen bij een verzekeraar of een Premiepensioeninstelling is dit niet nieuw. Voor deelnemers van een pensioenfonds meestal wel.

Business Insider sprak erover met Kees Kamminga, pensioendeskundige bij Aegon Cappital

Kees, in het nieuwe stelsel verdwijnt de middelloonregeling. Wat betekent dat precies?

‘Dit betekent dat er straks geen pensioenregelingen meer zijn waarin harde toezegging worden gedaan over de hoogte van het te bereiken pensioen.’

Is dat erg?

‘Nee, dat vind ik niet. Sommige mensen wijzen erop dat het beleggingsrisico straks meer bij werknemers komt te liggen. Op zich is dat waar. Maar tegelijkertijd zijn de beleggingsresultaten altijd al heel belangrijk geweest voor de hoogte van het pensioen.’

Wat kan je (straks) doen als je te weinig pensioen opbouwt?

‘Als je vindt dat je te weinig pensioen opbouwt, kan je er vaak voor kiezen om extra premie in te leggen. Dat kan een bepaald bedrag in één keer zijn, of een maandelijks bedrag. In het pensioenreglement kunnen werknemers zien of hun werkgever deze optie aanbiedt.’

Mag je onbeperkt extra premie inleggen?

‘Nee, de Belastingdienst heeft bovengrenzen ingesteld. Maar vaak is er voldoende ruimte om je pensioen aan te vullen.’

Welke rol speelt het beleggingsprofiel van een werknemer?

‘Met de Profielwijzer bepalen werknemers die bij Aegon Cappital pensioen opbouwen hun beleggingsprofiel. Ze doorlopen een aantal stappen en ontdekken zo hun persoonlijk profiel. Dat profiel geeft aan hoeveel beleggingsrisico zij willen én kunnen nemen. En zegt ook welke manier van beleggen het beste bij hen past. Bij beleggen gaan risico en rendement namelijk hand in hand. Wordt bijvoorbeeld een groter bedrag belegd in aandelen in plaats van in staatsobligaties, dan is de kans groter dat je rendement hoger wordt. Maar je loopt ook meer risico dat het uiteindelijke pensioen tegenvalt bij een beursdip vlak voor je met pensioen gaat.’

Als een werknemer komt te overlijden, wat is er dan geregeld voor de eventuele partner?

‘Als een werknemer voor zijn pensioendatum overlijdt, dan ontvangt zijn of haar partner een maandelijkse uitkering partnerpensioen. De partner krijgt dit pensioen zolang hij of zij leeft. Misschien komt de partner daarnaast in aanmerking voor een Anw-uitkering van de overheid. Dat is een basisuitkering. De eisen om voor de Anw in aanmerking te komen zijn echter zeer streng. Of je partner daar recht op heeft is dus niet zeker. Bovendien is het geen vetpot: maximaal 70 procent van het minimumloon. Als je extra zekerheid voor je partner wilt regelen, dan kan je een Anw-hiaatpensioen afsluiten: een extra pensioen naast het gewone partnerpensioen. Als je beiden ongeveer evenveel verdient en er financieel goed voor staat, is zo’n verzekering misschien niet nodig. Maar verdient een van beiden veel meer en wil je bij overlijden je huidige lifestyle in stand houden, dan kun je zo’n extra verzekering overwegen. Het geeft extra financiële zekerheid.’

Toekomstgericht werkgeverschap

Dit is een artikel uit onze serie ‘toekomstgericht werkgeverschap’, mogelijk gemaakt door Aegon. Als werkgever wil je zaken goed regelen voor je werknemers. Aegon en Business Insider helpen je daar graag bij.