Het nieuwe Pensioenstelsel

Van je DB-regeling naar een nieuwe DC-regeling

Je hebt tot 1 januari 2027 om je huidige DB-regeling om te zetten naar een nieuwe DC-regeling. Hieronder zie je de belangrijkste mijlpalen om te komen tot een toekomst vaste pensioenregeling.

Image
Pensioen zakelijk - Van je DB-regeling naar een nieuwe DC-regeling

Het Pensioenakkoord: zo ziet de kalender eruit

Maart 2021

Tweede Kamer verkiezingen. Een andere samenstelling van de Tweede Kamer kan gevolgen hebben voor de inhoud van het pensioenakkoord, maar de hoofdlijnen staan wel min of meer vast.

Begin 2022

Naar verwachting gaat het wetsvoorstel over het pensioenakkoord nu naar de Tweede Kamer. Hierin worden de details uitgewerkt. Dit kan gevolgen hebben voor bepaalde bepalingen en tijdslijnen.

Januari 2023

Het pensioenakkoord is nu  echt vastgelegd in wetgeving. De wet gaat in. Een goed moment om als werkgever te beginnen met het nadenken over de nieuwe pensioenregeling.

Januari 2023

Het ‘bedrag ineens’ op pensioendatum moet nu ingaan. Het gaat daarbij om 10% van de waarde van het levenslange ouderdomspensioen.

Januari 2024

De AOW-leeftijd is dan vastgeprikt op 67 jaar en stijgt vanaf dan met 8 maanden voor ieder jaar dat we gemiddeld langer leven.

Januari 2025

Werkgevers moeten nu het besluit genomen hebben over het aanpassen van hun pensioenregeling.

1 januari 2027

De uiterste datum waarop alle nieuwe pensioenregelingen moeten zijn ingegaan.