Van je DB-regeling naar een nieuwe DC-regeling

Je hebt tot 1 januari 2027 om je huidige DB-regeling om te zetten naar een nieuwe DC-regeling. Hieronder zie je de belangrijkste mijlpalen om te komen tot een toekomst vaste pensioenregeling.

Image
Pensioen zakelijk - Van je DB-regeling naar een nieuwe DC-regeling

De Wet toekomst pensioenen: zo ziet de kalender eruit

Januari 2023

In januari 2023 is een start gemaakt met de behandeling in de Eerste Kamer. De wet gaat in. Een goed moment om als werkgever te beginnen met het nadenken over de nieuwe pensioenregeling.

Juli 2023

Naar verwachting gaat de Wet toekomst pensioenen nu in. 

1 oktober 2026

Werkgevers met een verzekerde regeling moeten nu een besluit genomen hebben over wat hun nieuwe pensioenregeling wordt. Werkgevers met een DB-regeling kunnen hun huidige regeling eerst omzetten naar een DC-regeling onder het huidige regime, zodat ze daarna gebruik kunnen maken van het overgangsrecht.

1 januari 2027

De uiterste datum waarop alle nieuwe pensioenregelingen moeten zijn ingegaan.