Het nieuwe Pensioenstelsel

Hoe ziet het pensioenstelsel er straks uit?

Hoe ziet het pensioenstelsel er straks uit? De afspraken van het Pensioenakkoord liggen er. Maar nog niet alles is duidelijk.
Image
Het nieuwe pensioenstelsel in hoofdlijnen

De contouren van het nieuwe Pensioenstelsel zijn duidelijk, maar veel moet nog worden vastgelegd in wetgeving. Heb je voor je medewerkers een verzekerde DB pensioenregeling? Dan verandert er de komende jaren veel.

Ga daarom nu al aan de slag om je regeling om te zetten naar een nieuwe DC regeling. Hoe? En wat moet je dan doen? Wij begeleiden je daarbij en bieden oplossingen.

 • 1
  Stopzetten middelloonregelingen

  Uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle huidige middelloonregelingen zijn stopgezet. Maar de toezeggingen die je werknemers in die pensioenregelingen hebben opgebouwd blijven wel gelden. Beloofd is beloofd! Die worden dus niet omgezet naar een nieuwe pensioenregeling in 2027.

 • 2
  Voortaan alleen nog premieregelingen

  Alle pensioenregelingen moeten uiterlijk op 1 januari 2027 zijn omgezet naar premieregelingen. Werknemers hebben dan geen zekerheid meer over de hoogte van hun pensioen. In plaats daarvan bouwen ze individueel een pot met geld op waarmee ze op hun pensioendatum zelf een pensioen kunnen aankopen. Als je dat wilt, zetten wij je huidige middelloonregeling voor je om naar een nieuwe premieregeling. Je medewerkers moeten hiermee dan wel instemmen.

 • 3
  Gelijke premie voor iedereen

  Gelijke premie voor iedereen

  Voor elke deelnemer geldt in een nieuwe pensioenregeling dezelfde gelijkblijvende premie, onafhankelijk van zijn of haar leeftijd. Die premie is maximaal 30-33% van de pensioengrondslag. Voor jou als werkgever betekent dit dat je meer grip krijgt op je pensioenkosten.

 • 4
  Partnerpensioen maximaal 50% van het salaris

  Het partnerpensioen voor een nabestaande van de deelnemer wordt in een nieuwe regeling uitgedrukt in een percentage van het salaris: maximaal 50%. Ook komt er een wettelijke definitie voor wie als partner geldt voor de pensioenregeling. Voor het wezenpensioen (tot 25 jaar) is dit percentage 20%. Hierbij is de diensttijd van de deelnemer niet langer van belang. Het nieuwe partnerpensioen en het wezenpensioen bieden een nabestaande alleen een uitkering als de deelnemer voor zijn of haar ontslagdatum overlijdt. Dit is de zogenaamde risicodekking. Ook voor het partnerpensioen en het wezenpensioen geldt dat bestaande, al opgebouwde toezeggingen blijven gelden.

 • 5
  Overgangsmaatregel

  Voor de deelnemers in je huidige pensioenregeling kun je kiezen voor het  overgangsrecht. Dan wijzig je de nu geldende middelloonregeling in een premieregeling met een leeftijdsafhankelijke stijgende premiestaffel. Op deze manier houd je voor je huidige werknemers zo veel mogelijk aansluiting bij de premie inleg van de middelloonregeling. Voor nieuwe werknemers geldt dan een vlakke premie die niet afhankelijk is van hun leeftijd.

 • 6
  10% uitkering ineens

  Op de pensioendatum kan een deelnemer er voortaan ook voor kiezen om op de pensioendatum maximaal 10% van de waarde van zijn of haar ouderdomspensioen ineens op te nemen. Het jaarlijks pensioen wordt dan uiteraard lager.