Nieuwe belemmering melden

  • 1 Akkoordverklaring
  • 2 Verzekerde
  • 3 Belemmeringen
  • 🎉 Klaar

Zijn er relevante contactgegevens (telefoonnummer of adres) gewijzigd, geef dit dan zo snel mogelijk door aan je casemanager via mediva.schade@aegon.nl. 

Verzekeringnemer en/of verzekerde verklaren:

Je huidige dossiernummer:

Je huidige dossiernummer bij Aegon
Je vindt je dossiernummer in de brieven van je casemanager.