De Gezonde Aanpak

  • Professioneel advies bij re-integratie en conflictsituaties
  • Alles gericht op een snelle en duurzame terugkeer van uw werknemer
  • Beperken van schade door vroegtijdig ingrijpen
Image
Sluit u één of meer verzekeringen van het Aegon Gezond Werkplan af? Dan krijgt u van Aegon naast financiële dekking ook onze Gezonde Aanpak.
Image
Meer weten over het MKB Verzuimplan? Vraag advies aan

Advies en ondersteuning bij verzuim en re-integratie

Heb je een of meerdere verzekeringen van het Aegon Gezond Werkplan? Dan krijg je van Aegon naast financiële dekking ook onze Gezonde Aanpak. Met de Gezonde Aanpak bieden we advies voor een snelle re-integratie en het beperken van de schade bij verzuim. De Gezonde Aanpak bestaat uit professioneel casemanagement en indien nodig, kunnen we bijdragen in de kosten bij re-integratie.

Professioneel casemanagement

Wij begrijpen dat het begeleiden van arbeidsongeschikte werknemers geen onderdeel is van je dagelijkse werkzaamheden. Terwijl je wel wettelijk verantwoordelijk bent voor de financiële lasten en re-integratie van deze werknemers. Onze casemanagers ondersteunen je daarom graag in dit proces. Zij kunnen je adviseren bij onderwerpen als: 

  • Wettelijke verplichtingen en arbodienstverlening
  • Loondoorbetalingsverplichting en loonsanctie
  • Verzuimbegeleiding, coaching en re-integratie
  • Bezwaar aantekenen bij WIA beschikking of herkeuring
  • Vergoeding van interventiekosten

Investeren in re-integratie

Re-integratie brengt, naast de kosten van de arbodienst, vaak allerlei aanvullende kosten met zich mee. Bijvoorbeeld voor de inzet van een bedrijfsmaatschappelijk werker of een mediator.  We helpen je deze kosten te dragen. Waarom? Omdat we weten dat een vroege interventie met professionele hulp het verschil maakt. Je werknemer kan sneller aan het werk en wij kunnen de uitkeringen en premies beperkt houden. Een win-winsituatie dus! Je vergoeding hangt af van de verzuimdienstverlening en de verzekering die je afneemt. Als je gebruik maakt van een van onze preferred arbo dienstverleners kom je bovendien in aanmerking voor een hogere bijdrage.

Vergoeding

Wat heeft u?
Wat vergoedt Aegon?

Ik maak gebruik van een arbodienst waarmee Aegon samenwerkt

We vergoeden 80% van de door ons goedgekeurde re-integratiekosten

Ik maak gebruik van een andere arbodienst. 

We vergoeden 50% van de door ons goedgekeurde re-integratiekosten

Image
Casemanager Jolanda Koot geeft tips bij verzuim en re-integratie

Even voorstellen

'Ik ben Jolanda Koot, casemanager bij Aegon. Wat ik zo mooi vind aan mijn werk? Dat ik werknemers en werkgevers écht kan helpen. Soms lukt het helaas niet om iemand te laten terugkeren op zijn oude werkplek. Maar uitgangspunt blijft altijd een gezonde toekomst voor beiden, ook in financieel opzicht.'

Meer weten?

Heb je vragen over re-integratie? Dan kan je onze casemanagers altijd bellen voor advies op maat: 070 344 5223.