DGA Beleggingspensioen

Uitleg DGA Beleggingspensioen

We stoppen met het DGA Beleggingspensioen

Je kunt het DGA Beleggingspensioen niet meer bij ons sluiten. Heb je al een DGA Beleggingspensioen? Dan kun je vanaf 1 juli 2022 niet meer inleggen in dit product. Het pensioen dat je al bij ons opgebouwd hebt, blijven we uiteraard graag voor je beheren. Meer informatie vind je in de brief die we je hierover hebben gestuurd.

Beschikbare premieregeling

Aegon DGA Beleggingspensioen is een beschikbare premieregeling voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Een beschikbare premieregeling houdt in dat u een percentage van uw inkomen als premie inlegt voor uw pensioen. 

Afstorten van in eigen beheer opgebouwd pensioen is mogelijk

Het Aegon DGA Beleggingspensioen is beschikbaar voor de startende DGA, maar ook voor de DGA die al een pensioenregeling heeft of zijn pensioen in Eigen Beheer heeft opgebouwd. De opgebouwde Eigen Beheer-aanspraken kunnen als koopsom afgestort worden in het Aegon DGA Beleggingspensioen. Laat u hierin altijd adviseren door uw pensioenadviseur. De aanwezige reserve moet namelijk wel voldoende zijn om het bedrag te kunnen storten.

Bij beëindiging van de BV kan, na afstorten in het DGA Beleggingspensioen, de regeling tot aan het bereiken van de pensioendatum premievrij worden voortgezet. Het aanwezige vermogen daalt of stijgt mee afhankelijk van het behaalde rendement.

Keuze van beschikbare premie

De maximale inleg per jaar wordt bepaald door een zogenaamde fiscale premiestaffel: deze staffel geeft per leeftijdscategorie aan hoeveel procent van het pensioengevend salaris ingelegd mag worden. De premiestaffel die u kunt toepassen is afhankelijk van uw leeftijd en of uw BV voor u in het verleden opgebouwd pensioen in eigen beheer houdt.

Als er geen pensioen in eigen beheer is en u een partner heeft dan wordt de fiscale staffel II gehanteerd. De premie is gebaseerd op een ouderdomspensioen vanaf de pensioendatum en een nabestaandenpensioen als u komt te overlijden ná de pensioendatum. Er is geen nabestaandenpensioen als u komt te overlijden vóór de pensioendatum. Dit risico kunt u met de aparte nabestaandenverzekering afdekken.

Heeft u geen partner dan heeft u de keuze uit de fiscale staffel I of II. Bij staffel I is de premie gebaseerd op alleen een ouderdomspensioen vanaf de pensioendatum. Bij overlijden vóór of ná de pensioendatum vindt er geen uitkering plaats aan nabestaanden. De premie die ingelegd kan worden is daardoor lager.

Als u pensioen in eigen beheer heeft opgebouwd en u een partner heeft wordt ook staffel II toegepast. Maar als u in die situatie geen partner heeft, heeft u geen keuze. In dat geval kunt u alleen staffel I toepassen.

Binnen de staffel kunt u kiezen voor:

  • de staffel op basis van 3% of 4% rekenrente; bij een 3% rekenrente is de fiscale ruimte groter en legt u een hogere premie in
  • een percentage van de staffel: tussen de 50 en 100%; u kunt hiermee uw inleg beperken
  • een hoge of lage franchise. De franchise is dat deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd en daarom ook geen pensioenpremie wordt betaald. Past u een lage franchise toe dan kunt u meer premie inleggen. Als er pensioen in eigen beheer is moet u de hoge franchise toepassen.

Bespreek de mogelijkheden qua premie met uw pensioenadviseur. Deze kan met u kijken naar de consequenties van de keuzemogelijkheden en wat in uw situatie aan te raden is. De werkelijke premie die u kunt inleggen en het verloop van de staffels worden weergegeven in een persoonlijke offerte.