AEGON Profile 2 Fund

Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in vastrentende waarden in Europa en wereldwijde zakelijke waarden. Het beleggingsproces is gericht op risicoreductie door middel van spreiding over de verschillende beleggingscategorieën en op waardetoevoeging door middel van het door de Beheerder te voeren beleid. Enkele voorbeelden van te voeren beleid zijn: Selectiebeleid van beleggingscategorieen, landen, sectoren en individuele instrumenten, het zo nauwgezet mogelijk volgen van de benchmark en het innemen van duration- en yieldcurve posities bij obligaties. Daarnaast voert het Fonds een dynamisch strategisch asset allocatie beleid, hierbij worden de strategische wegingen jaarlijks geëvalueerd en mogelijk aangepast.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht op langere termijn een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement AEGON Profile 2 Fund

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 10/31/2021
Rendementen in %
Lopend jaar
4.31
Afgelopen maand
0.95
Afgelopen 3 maanden
0.28
Afgelopen jaar
8.23
Afgelopen 3 jaar
5.15
Afgelopen 5 jaar
4.15
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Risico