Modulair Pensioen

Rentestandcorrectie

Het Aegon Modulair pensioen is een zeker pensioen met een rekenrente van 3%. Dit betekent dat de hoogte van het pensioen dat een werknemer ontvangt vaststaat. De premie voor dit pensioen staat niet vast. Om de premie te berekenen, gebruiken we de rentestandcorrectie. Ook voor berekening van de koopsom voor een door de werkgever verleende toeslag gebruiken we een rentestandcorrectie.
Image
pensioen zakelijk modulair rentestandcorrectie

Berekening van de rentestandcorrectie

Rentestandcorrectie geldt zolang u een contract met ons heeft

We passen de rentestandcorrectie toe op alle reguliere bruto premie- en koopsombetalingen. Uitzondering hierop is de nominale vergoeding voor uitvoeringskosten. We leggen de rentestandcorrectie bij de ingang van uw contract vast. Dit percentage wijzigt niet tijdens de looptijd van de overeenkomst. In een aantal situaties kan dit wel gebeuren. U leest er meer over in onderdeel 3.5 van de Uitvoeringsovereenkomst. Bij een incidentele koopsom kan ook een andere rentestandscorrectie gelden. Dit is bijvoorbeeld van toepassing als u een toeslag toekent.

We berekenen de rentestandcorrectie op basis van:

  1. De duur van de uitvoeringsovereenkomst
  2. Het werkelijke deelnemersbestand
  3. De actuele marktomstandigheden bij vaststelling van de rentestandcorrectie. We stellen dit vast op de ingangsdatum van de overeenkomst. Het mag ook een eerdere datum zijn. Dit doen we alleen op basis van een offerte die 24 uur geldig is.

Rentestandcorrectie voor aanvangspremie tot € 500.000,-

We berekenen de rentestandcorrectie iedere maand. Dit doen we onder andere op basis van voorschriften van de Nederlandsche Bank. In de tabel onderaan deze pagina ziet u een overzicht van de afgelopen maanden. Deze rentestandcorrectie geldt voor overeenkomsten met een aanvangspremie op jaarbasis (zonder rentestandcorrectie) tot € 500.000,-.

Bepalende elementen voor de rentestandcorrectie

Rekenrente en marktrente

We berekenen de premie- en koopsomtarieven met een verondersteld jaarlijks rendement van 3% (rekenrente). Het werkelijke te behalen rendement wordt bepaald door de marktrente. Op basis van de Aegon Swap Curve bepalen we het tariefverschil tussen de 3% rekenrente en de marktrente. Dit verschil verrekenen we via de rentestandcorrectie.

Spread

Het langetermijnkarakter van pensioenverplichtingen maakt beleggen voor de lange termijn mogelijk. De extra vergoeding die Aegon hieruit kan genereren geeft Aegon door aan de klant. Dit noemen we spread. Deze spread is verwerkt in de rentestandcorrectie.

Kosten voor het aanhouden van voorzieningen

Aegon moet - net als andere pensioenverzekeraars - voor de risico’s die Aegon loopt, een buffer aanhouden. De kosten die we hiervoor maken hebben we verwerkt in de rentestandcorrectie.

Overzicht van de rentestandcorrectie

Hieronder ziet u hoe de rentestandcorrectie zich heeft ontwikkeld. U kunt zien dat er twee soorten rentestandcorrectie zijn. Ten eerste is er de rentestandcorrectie algemeen. Die gaat over het ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Ten tweede is er de rentestandcorrectie voor het Anw-hiaatpensioen. Die geldt voor het Anw-hiaatpensioen. We maken dit onderscheid omdat de kasstromen van de verwachte uitkeringen in de pensioenregeling en het Anw-hiaatpensioen van elkaar verschillen. Dit overzicht geldt voor overeenkomsten met een aanvangspremie op jaarbasis (zonder rentestandcorrectie) tot € 500.000,-.

Image
overzicht rentestandcorrectie modulair pensioen