Veranderingen voor het Aegon Netto Pensioen in 2022

Alleen een netto pensioen geregeld voor mijzelf

We passen een paar onderdelen van de pensioenregeling aan.

Image
netto pensioen 2022 alleen voor mij

Netto Pensioen in 2022

U heeft via uw werkgever een Netto Pensioen bij Aegon. Dit is een pensioenregeling speciaal voor hogere inkomens. We passen elk jaar een paar onderdelen van de pensioenregeling aan. Op deze pagina leest u wat er verandert voor het netto pensioen voor uzelf.

Dit verandert er in 2022

De salarisgrenzen gaan omhoog

Om gebruik te mogen maken van het Aegon Netto Pensioen geldt een minimum inkomen. In 2021 was dat € 112.189,-  bruto per jaar. In 2022 is dit € 114.866,- bruto per jaar. Er geldt ook een maximum inkomen. In 2022 is dat € 595.582,-.

Het tarief voor de leventoeslag verandert

Uw Netto Pensioen wordt belegd. En die beleggingen hebben een waarde. Aan die waarde voegen we ieder jaar een toeslag toe: de leventoeslag. Deze krijgt u omdat we de waarde van de beleggingen van klanten met een Netto Pensioen niet uitkeren nadat ze zijn overleden. De hoogte van de leventoeslag hangt af van uw leeftijd, de hoogte van uw pensioenkapitaal en de gemiddelde levensverwachting. De nieuwe tarieven voor 2022 staan in Bijlage 4 van het pensioenreglement. Dat kunt u hier downloaden.