Veranderingen voor het Aegon Netto Pensioen in 2022

Alleen netto pensioen voor mijn partner en/of kinderen

We passen een paar onderdelen van de pensioenregeling aan.

Image
netto pensioen alleen voor partner en kinderen

Netto Pensioen in 2022

U heeft via uw werkgever een Netto Pensioen bij Aegon. Dit is een pensioenregeling speciaal voor hogere inkomens. We passen elk jaar een paar onderdelen van de pensioenregeling aan. Op deze pagina leest u wat er verandert voor het netto pensioen voor uw partner en/of kinderen.

Dit verandert er in 2022

De salarisgrenzen gaan omhoog

Om gebruik te mogen maken van het Aegon Netto Pensioen geldt een minimum inkomen. In 2021 was dat € 112.189,-  bruto per jaar. In 2022 is dit € 114.866,- * bruto per jaar. Er geldt ook een maximum inkomen. In 2022 is dat € 595.582,-.

* Het maximum pensioengevend loon van artikel 18ga Wet LB per 1 januari 2022 is voorlopig vastgesteld op € 114.866. Dit bedrag is bepaald door het voor 2021 geldende maximum pensioengevend loon te vermenigvuldigen met de contractloonontwikkelingsfactor van artikel 10.2b, derde lid, van de Wet IB 2001. Voor de omvang van het in 2022 geldende maximum pensioengevend loon van artikel 18ga Wet LB geldt nog wel het voorbehoud van het bij ministeriële regeling definitief vast te stellen geldende maximum pensioengevend loon.

Het tarief voor het netto partner- en wezenpensioen verandert

De premie voor partner- en wezenpensioen verandert. Dit is het pensioen dat uw partner en kinderen ontvangen als u komt te overlijden. De nieuwe tarieven voor 2022 staan in Bijlage 3 van het pensioenreglement. Dat kunt u hier downloaden. Het netto partner- en wezenpensioen is een risicoverzekering. Dat betekent dat uw partner en kinderen alleen recht hebben op dit pensioen zolang u premie betaalt. 

De rentestandcorrectie gaat omlaag

De hoogte van het pensioen dat uw partner en/of kinderen ontvangen staat vast. De premie die u voor dit pensioen betaalt, baseren we op een rekenrente van 3%. Op dit moment is de marktrente lager dan 3%. Daarom passen we de premie aan. We gebruiken daar een correctie voor: de rentestandcorrectie. De rentestandcorrectie is 76,09% in 2022.

De opslag voor premievrijstelling gaat omlaag

Raakt u voor een deel of helemaal arbeidsongeschikt? Dan hoeft u zich geen zorgen te maken over het pensioen voor uw partner en kinderen. Zij blijven verzekerd van een pensioen als u overlijdt. Als u arbeidsongeschikt bent, betaalt u hier geen of minder premie voor. Dit noemen we premievrijstelling. Hiervoor betaalt u nu een extra bedrag bovenop uw premie. Dit noemen we ‘opslag’. In 2021 was de opslag 3,20%. In 2022 is het 2,95%. De opslag daalt dus. Dat komt doordat de kans dat iemand arbeidsongeschikt raakt kleiner is dan vorig jaar.