Pensioen

Automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen

Mensen wisselen steeds vaker van baan en werken steeds korter voor een werkgever. Daardoor bouwen ze bij verschillende pensioenuitvoerders kleinere pensioenen op. Wie veel van dit soort kleine pensioenen heeft én deze afkoopt, kan té weinig pensioen overhouden voor later. De overheid probeert dit met de ‘Wet waardeoverdracht klein pensioen’ te voorkomen.

Image
Overige risico's uitkerend beleggingspensioen

Automatische overdracht sinds 1 januari 2019

Sinds 1 januari 2019 mogen kleine pensioenen automatisch overgedragen worden aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Het voordeel voor de werknemer is dat al zijn pensioenen dan op één plek staan. Aegon start vanaf 1 augustus 2019 met het automatisch verwerken van kleine pensioenen die wij ontvangen. Later dit jaar starten wij ook met het overdragen van kleine pensioenen.

Wat is een klein pensioen?

Een klein pensioen is een pensioen met een waarde tussen de € 2,- en € 520,35 bruto per jaar (in 2022).

Afkopen niet meer mogelijk

Door de Wet waardeoverdracht klein pensioen kunnen werknemers ook geen kleine pensioenen meer afkopen. Zo wil de overheid voorkomen dat kleine pensioenen worden gebruikt voor andere doeleinden dan ‘pensioen’. En dat werknemers daardoor straks te weinig pensioen krijgen.

Bezwaar maken kan niet

De overdracht van de kleine pensioenen gebeurt rechtstreeks tussen de huidige pensioenuitvoerder en de nieuwe pensioenuitvoerder. Zowel de werkgever als de werknemer heeft daar geen rol in en kan ook geen bezwaar maken tegen de automatische overdracht. Ook wordt er geen offerte uitgebracht.

Eventuele kosten

Bij de automatische waardeoverdracht ontvangen wij een bedrag van de oude pensioenuitvoerder. Voor dit bedrag kopen wij een pensioen aan voor de werknemer. Is het daarvoor door u verschuldigde totaalbedrag hoger dan het ontvangen bedrag van de oude pensioenuitvoerder? Dan moet u als werkgever het verschil bijbetalen. Dit werkt op dezelfde manier als de afhandeling van een reguliere individuele waardeoverdracht. Bij een regeling met alleen beschikbare premie is deze verplichting niet van toepassing.

Als werkgever hoeft u niets te doen

Het overdragen van de waarde gebeurt automatisch. Als werkgever hoeft u niets te doen. Aegon als nieuwe pensioenuitvoerder informeert de werknemer wanneer het pensioen is overgedragen.  

Meer weten?

Neem dan gerust contact op met uw adviseur.

Lees meer over de Wet waardeoverdracht klein pensioen

Wet waardeoverdracht klein pensioen: wat houdt het in?

Op 1 januari 2019 is de Wet waardeoverdracht klein pensioen ingegaan. Deze wet geldt voor pensioenafspraken die vanaf 1 januari 2018 premievrij zijn gemaakt. Wat houdt het in? En wat betekent dit voor u als werkgever?

Waardeoverdracht klein pensioen

In december 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen aangenomen. In deze wet komen verschillende onderwerpen over pensioen aan de orde. En die gaan op verschillende momenten in. De automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen is één van die onderwerpen.

Waarom de Wet waardeoverdracht klein pensioen?

Werknemers hebben tijdens hun loopbaan steeds vaker meerdere korte dienstverbanden. Hierdoor ontstaan dus ook meerdere kleine ‘pensioenpotjes’. Deze kleine pensioenen werden vaak afgekocht. Gebeurt dit regelmatig? Dan kan het zijn dat een werknemer uiteindelijk weinig pensioenopbouw overhoudt. En dat wil de overheid graag voorkomen.

Wat zijn de gevolgen van de wet?

De automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen houdt in dat een ‘oude’ pensioenuitvoerder kan besluiten om kleine pensioenen over te dragen aan de ‘nieuwe’ pensioenuitvoerder. Een klein pensioen is een pensioen van minder dan € 520,35 per jaar (afkoopgrens in 2022). Door het samenvoegen van de pensioenpotjes ontstaat er dus één groter pensioenkapitaal dat de pensioenbestemming behoudt. De uitvoeringskosten van het pensioen blijven hiermee ook beter beheersbaar.

Wat betekent dit voor de werkgever en werknemer?

De werkgever en werknemer hebben geen invloed op de waardeoverdracht van een klein pensioen. Ze kunnen die overdracht niet tegenhouden. Ook de nieuwe pensioenuitvoerder is verplicht de overdracht te verwerken. De wettelijke regels voor individuele waardeoverdracht gelden grotendeels voor de waardeoverdracht van klein pensioen. Dit betekent dat de werkgever bij uitkeringsovereenkomsten mogelijk moet bijbetalen. Waarschijnlijk zal dat dan een betrekkelijk klein bedrag zijn. Bij premie- en kapitaalovereenkomsten hoeft er niet te worden bijbetaald.