AEAM ABS Fund

Het Fonds belegt, direct of indirect, in asset backed securities genoteerd in euro, gespreid over verschillende issuers, onderpanden, sectoren en landen. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van een actief selectiebeleid van issuers, onderpanden, sectoren en landen.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement AEAM ABS Fund

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEAM ABS Fund.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 10/31/2021
Rendementen in %
Lopend jaar
1.35
Afgelopen maand
0.07
Afgelopen 3 maanden
0.17
Afgelopen jaar
1.82
Afgelopen 3 jaar
0.80
Afgelopen 5 jaar
1.46
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Risico

Fondsrapportages en jaarverslagen