Fondsen en koersen

AEAM Core Eurozone Government Bond Index Fund

Het Fonds belegt, direct of indirect, in staatspapier genoteerd in euro, van landen uit de Core Eurozone benchmark. Het fonds volgt een passieve beleggingsstrategie.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is gericht op het zo nauwgezet mogelijk volgen van de benchmark.

Rendement AEAM Core Eurozone Government Bond Index Fund

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 10/31/2021
Rendementen in %
Lopend jaar
-3.71
Afgelopen maand
-0.12
Afgelopen 3 maanden
-2.25
Afgelopen jaar
-4.04
Afgelopen 3 jaar
1.54
Afgelopen 5 jaar
0.81
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
05-12-2022
11.44
02-12-2022
11.44
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Staatsobligaties
Risico
3

Fondsrapportages en jaarverslagen