Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

AEAM Core Eurozone Gov Bond Index Fund

Het Fonds belegt, direct of indirect, in staatspapier genoteerd in euro, van landen uit de Core Eurozone benchmark. Het fonds volgt een passieve beleggingsstrategie.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is gericht op het zo nauwgezet mogelijk volgen van de benchmark.

Rendement AEAM Core Eurozone Government Bond Index Fund

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 31-10-2017
Rendementen in %
Lopend jaar
-0.34
Afgelopen maand
0.72
Afgelopen 3 maanden
1.18
Afgelopen jaar
-1.17
Afgelopen 3 jaar
2.01
Afgelopen 5 jaar
2.90
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
20-11-2017
12.69
17-11-2017
12.67
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Staatsobligaties
Risico
2.5

Terug naar vorige pagina