AeAM Dutch Mortgage Fund

Het Fonds belegt in Nederlandse hypotheken verstrekt door Aegon, waarvan het onderpand particuliere Nederlandse woonhuizen betreft. Het Fonds verkrijgt hypotheken door in te schrijven op een dwarsdoorsnede van de nieuwe hypotheken productie van Aegon Hypotheken B.V.. Daarnaast kunnen liquide middelen aangehouden worden om daarmee onder andere toe –en uittredingen te faciliteren. Liquide middelen kunnen worden belegd in Nederlandse staatsobligaties. Voor het gebruik van andere technieken, instrumenten en/of structuren is de voorafgaande goedkeuring vereist van de vergadering van Participanten.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement voor beheerkosten te behalen dan de benchmark als gevolg van de spread die geldt voor Nederlandse hypothecaire leningen ten opzichte van Nederlandse staatsobligaties.

Rendement AeAM Dutch Mortgage Fund

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 08/31/2023
Rendementen in %
Lopend jaar
0.75
Afgelopen maand
0.98
Afgelopen 3 maanden
1.15
Afgelopen jaar
-1.19
Afgelopen 3 jaar
-4.15
Afgelopen 5 jaar
-0.72
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
28-09-2023
10.26
27-09-2023
10.26
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Hypotheken
Risico
3