Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Vermogensbeheer Fondsen en koersen AeAM Dutch Mortgage Fund

AeAM Dutch Mortgage Fund

Het Fonds belegt in Nederlandse hypotheken verstrekt door Aegon, waarvan het onderpand particuliere Nederlandse woonhuizen betreft. Het Fonds verkrijgt hypotheken door in te schrijven op een dwarsdoorsnede van de nieuwe hypotheken productie van Aegon Hypotheken B.V.. Daarnaast kunnen liquide middelen aangehouden worden om daarmee onder andere toe –en uittredingen te faciliteren. Liquide middelen kunnen worden belegd in Nederlandse staatsobligaties. Voor het gebruik van andere technieken, instrumenten en/of structuren is de voorafgaande goedkeuring vereist van de vergadering van Participanten.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement voor beheerkosten te behalen dan de benchmark als gevolg van de spread die geldt voor Nederlandse hypothecaire leningen ten opzichte van Nederlandse staatsobligaties.

Rendement AeAM Dutch Mortgage Fund

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 30-09-2021
Rendementen in %
Lopend jaar
1.41
Afgelopen maand
0.31
Afgelopen 3 maanden
0.71
Afgelopen jaar
1.46
Afgelopen 3 jaar
3.77
Afgelopen 5 jaar
3.08
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
22-10-2021
12.40
21-10-2021
12.40
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Hypotheken
Risico
3.0

Terug naar vorige pagina