Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

AEAM Emerging Market Debt Fund (EUR)

Het Fonds belegt, direct of indirect, in vastrentende waarden in US Dollars uitgegeven door overheden, instellingen of bedrijven uit opkomende landen. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van het door de Beheerder te voeren beleid. Enkele voorbeelden van het te voeren beleid kunnen zijn: selectiebeleid van landen, sectoren en individuele obligaties.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement AEAM Emerging Market Debt Fund (EUR)

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEAM Emerging Market Debt Fund (EUR). Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AEAM Emerging Market Debt Fund (EUR). Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 31-10-2018
Rendementen in %
Lopend jaar
-8.44
Afgelopen maand
-3.03
Afgelopen 3 maanden
-3.90
Afgelopen jaar
-8.28
Afgelopen 3 jaar
1.61
Afgelopen 5 jaar
2.33
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
06-12-2018
12.14
05-12-2018
12.15
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Emerging market debt
Risico
3.0

Terug naar vorige pagina