AEAM European Bond Fund

Het Fonds belegt, direct of indirect, in obligaties van landen die deel uit maken van de Europese Unie en in landen die in onderhandeling zijn met de Europese Commissie over toetreding tot de Europese Unie. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door het innemen van duration- en yieldcurve posities en door middel van een actief selectiebeleid van landen.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement AEAM European Bond Fund

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEAM European Bond Fund. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AEAM European Bond Fund. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding. 

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 10/31/2021
Rendementen in %
Lopend jaar
-3.66
Afgelopen maand
-0.72
Afgelopen 3 maanden
-2.50
Afgelopen jaar
-3.35
Afgelopen 3 jaar
2.76
Afgelopen 5 jaar
1.32
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Risico

Fondsrapportages en jaarverslagen