Fondsen en koersen

AEAM Global Sustainable Real Estate Fund

Het Fonds belegt, direct of indirect, in aandelen van beursgenoteerde vastgoedondernemingen of vastgoed gerelateerde ondernemingen over de hele wereld. De Beheerder streeft ernaar waarde toe te voegen door te beleggen in bedrijven die bijdragen aan: 

1. de duurzaamheidsdoelstellingen zoals gedefinieerd door de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties,  2. duurzaamheidspijlers van de fondsmanager op het gebied van milieu en sociale thema’s (klimaat verandering, eco-oplossingen, efficiënt grondstoffengebruik, duurzame groei, inclusiviteit, gezondheid en welzijn en bestuur), 3. de financiële prestaties van het Fonds.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht op langere termijn een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement AEAM Global Sustainable Real Estate Fund

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEAM Global Sustainable Real Estate Fund. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AEAM Global Sustainable Real Estate Fund. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 05/31/2022
Rendementen in %
Lopend jaar
-6.91
Afgelopen maand
-5.91
Afgelopen 3 maanden
-0.77
Afgelopen jaar
7.22
Afgelopen 3 jaar
4.19
Afgelopen 5 jaar
5.89
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
27-06-2022
12.23
24-06-2022
12.26
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Vastgoed
Risico
5