Fondsen en koersen

AeAM Government Related Investment Fund

Het Fonds belegt, direct of indirect, in minder liquide leningen welke gegarandeerd worden door of gelieerd zijn aan nationale of regionale overheden uit EU en/of OECD landen, alsmede internationale instellingen zoals supranationale organisaties en agentschappen. Het Fonds heeft eveneens de mogelijkheid om te investeren in liquide overheid gegarandeerde obligaties en (staats)gegarandeerde leningen aan Export Credit Agencies. Het beleid is gericht op waarde toevoeging door een actief selectiebeleid van individuele leningen en te beleggen in minder liquide instrumenten met een liquiditeitspremie en een laag kapitaalbeslag. Voor de leningen met een illiquide karakter volgt het Fonds een buy-and-hold strategie. Het Fonds participeert in: Aegon Basisfonds Government Related Investments.

Doelstelling

De doelstelling van het Fonds is het behalen van langere termijn outperformance voor beheerkosten van 80 basispunten boven de benchmark met daarbij een laag kapitaalbeslag als bedoeld onder het Financieel Toetsingskader en Solvency. De benchmark van het Fonds is de Merrill Lynch Core Eurozone Government Bond Index. Door het illiquide karakter van het Fonds kan het rendement van het Fonds afwijken van de benchmark.

Rendement AeAM Government Related Investment Fund

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AeAM Government Related Investment Fund. Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 08/31/2022
Rendementen in %
Lopend jaar
-14.18
Afgelopen maand
-5.43
Afgelopen 3 maanden
-3.82
Afgelopen jaar
-16.06
Afgelopen 3 jaar
-6.12
Afgelopen 5 jaar
-1.59
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
29-09-2022
8.87
28-09-2022
8.87
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Staatsobligaties
Risico
3