AEAM Money Market Euro Fund

Het Fonds is een standaard geldmarkt fonds met een variabele intrinsieke waarde en kan beleggen, direct of indirect, in geldmarktinstrumenten gedenomineerd in euro en met een gewogen gemiddelde looptijd van maximaal één jaar. Het beleggingsproces is gericht op bescherming van het vermogen in de eerste plaats en waardetoevoeging door middel van het door de Beheerder te voeren actief beleid. Enkele voorbeelden hiervan zijn: looptijdenbeleid, selectiebeleid van landen, sectoren en individuele geldmarktinstrumenten. Het fonds voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Verordening Geldmarktfondsen. Het Fonds is geen gewaarborgde belegging en rekent niet op externe steun om de liquiditeit van het Fonds te waarborgen.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is eerst gericht op bescherming van het vermogen en daarnaast op het behalen van een hoger totaal rendement dan de benchmark.

Rendement AEAM Money Market Euro Fund

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 01/31/2024
Rendementen in %
Lopend jaar
0.41
Afgelopen maand
0.41
Afgelopen 3 maanden
1.13
Afgelopen jaar
3.78
Afgelopen 3 jaar
1.13
Afgelopen 5 jaar
0.6
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
22-02-2024
10.53
21-02-2024
10.52
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Geldmarkt
Risico
2

Fondsrapportages en jaarverslagen