Fondsen en koersen

AeAM Strategic Liability Matching Fund

Het doel van het Fonds is om het marktrenterisico voor een pensioenfonds op een effici├źnte wijze af te dekken als onderdeel van de vastrentende portefeuille. Het Fonds gebruikt onder andere interest rate swaps om de rentegevoeligheid te verhogen en heeft hierdoor een 'hefboom' waardoor de beweeglijkheid van de participatiewaarde groter is dan bij een gemiddeld vastrentend fonds. Het Fonds maakt gebruik van een buffer om door middel van onderpand het tegenpartij risico te managen. Bij sterke bewegingen van de participatiewaarde kunnen er bijstortingen of afromingen plaatsvinden vanuit de overige bestanddelen van de beleggingsportefeuille van de participant naar de buffer.

Doelstelling

De doelstelling van het Fonds is het in beoogde mate afdekken van het marktrenterisico van de verplichtingen van een gemiddeld Nederlands pensioenfonds. Met het afdekken van het renterisico wordt ernaar gestreefd om de waardeverandering van de totale vastrentende portefeuille in de gewenste mate in lijn te brengen met de waardeverandering van de pensioenverplichtingen. De gemiddelde pensioenverplichtingen en beleggingen zijn gebaseerd op gegevens van DNB. Meer informatie is opvraagbaar bij de Beheerder. Tevens is een brochure beschikbaar.

Rendement AeAM Strategic Liability Matching Fund

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AeAM Strategic Liability Matching Fund . Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AeAM Strategic Liability Matching Fund. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per ´╗┐08/31/2022
Rendementen in %
Lopend jaar
-76.38
Afgelopen maand
-28.09
Afgelopen 3 maanden
-26.38
Afgelopen jaar
-79.24
Afgelopen 3 jaar
-44.24
Afgelopen 5 jaar
-14.36
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
3/10/2022
17301.5
30-09-2022
15266.86
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Overig
Risico
7