Fondsen en koersen

AEAM US Corporate Credit Fund

Het Fonds belegt, direct of indirect, in vastrentende waarden in USD uitgegeven door bepaalde instellingen of bedrijven. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van het door de Beheerder te voeren beleid. Enkele voorbeelden van het te voeren beleid kunnen zijn: selectiebeleid van landen, sectoren en individuele obligaties.  

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is er opgericht te streven naar vermogensgroei.

Rendement AEAM US Corporate Credit Fund

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEAM US Corporate Credit Fund. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AEAM US Corporate Credit Fund. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per
Rendementen in %
Lopend jaar
Afgelopen maand
Afgelopen 3 maanden
Afgelopen jaar
Afgelopen 3 jaar
Afgelopen 5 jaar
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
26-01-2023
9.93
25-01-2023
9.90
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Bedrijfsobligaties
Risico
3

Fondsrapportages en jaarverslagen