AEAM World Equity Fund (EUR)

Het Fonds belegt, direct of indirect, in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde en opkomende aandelenmarkten over de hele wereld. Het beleggingsproces is erop gericht om vermogensgroei te behalen door middel van een actief beleid. Hierbij wordt belegd in hedgefondsen die gebruik kunnen maken van verschillende beleggingsstrategieën.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement AEAM World Equity Fund (EUR)

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEAM World Equity Fund (EUR).

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 10/31/2021
Rendementen in %
Lopend jaar
20.29
Afgelopen maand
5.33
Afgelopen 3 maanden
4.40
Afgelopen jaar
39.33
Afgelopen 3 jaar
16.68
Afgelopen 5 jaar
13.51
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
05-12-2022
17.75
02-12-2022
17.97
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Aandelen
Risico
5

Fondsrapportages en jaarverslagen