Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Vermogensbeheer Fondsen en koersen AEGON Diversified Bond Fund II

AEGON Diversified Bond Fund II

Het Fonds belegt, direct of indirect, in vastrentende waarden. Onder vastrentende waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën: staatsobligaties, bedrijfsobligaties, high yield obligaties, emerging market debt, asset backed securities en liquiditeiten.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is gericht op het behalen van een hoger totaal rendement dan de benchmark en op risicoreductie door middel van spreiding over en binnen beleggingscategorieën. Voor dit Fonds wordt een samengestelde benchmark gehanteerd die is opgebouwd uit een gewogen samenstelling van de benchmarks van de onderliggende beleggingspools.

Rendementen per 31-12-2021
Rendementen in %
Lopend jaar
-0.41
Afgelopen maand
-0.14
Afgelopen 3 maanden
-0.22
Afgelopen jaar
-0.41
Afgelopen 3 jaar
n.v.t.
Afgelopen 5 jaar
n.v.t.
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
20-01-2022
11.76
19-01-2022
11.74
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Mixfonds
Risico
3.0

Terug naar vorige pagina