Fondsen en koersen

AEGON Equity Diversification Fund

Het fonds belegt, direct of indirect, in zakelijke waarden van de volgende beleggingscategorieën: wereldwijd beursgenoteerd vastgoed en financiële instrumenten gerelateerd aan grondstoffen.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement AEGON Equity Diversification Fund

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON Equity Diversification Fund. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AEGON Equity Diversification Fund.. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per
Rendementen in %
Lopend jaar
Afgelopen maand
Afgelopen 3 maanden
Afgelopen jaar
Afgelopen 3 jaar
Afgelopen 5 jaar
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
3/10/2022
9.68
30-09-2022
9.53
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Mixfonds
Risico
6

Fondsrapportages en jaarverslagen