Fondsen en koersen

Aegon Equity Return Fund

Het fonds maakt samen met andere fondsen deel uit van een lifecycle propositie met als voornaamste doelstelling het behalen van lange termijn vermogensopbouw. Het fonds belegt, direct of indirect, in zakelijke waarden van de volgende beleggingscategorieën: wereldwijde aandelen uit ontwikkelde en opkomende landen.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is gericht op het zo nauwgezet mogelijk volgen van de benchmark. De benchmark van het Fonds is: MSCI All Country World Net Index (GBP, JPY, USD Hedged) (Customized).

Rendement AEGON Equity Return Fund

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON Equity Return Fund. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AEGON Equity Return Fund.Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per
Rendementen in %
Lopend jaar
Afgelopen maand
Afgelopen 3 maanden
Afgelopen jaar
Afgelopen 3 jaar
Afgelopen 5 jaar
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
3/10/2022
9.74
30-09-2022
9.57
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Mixfonds
Risico
5

Fondsrapportages en jaarverslagen