Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Vermogensbeheer Fondsen en koersen AEGON Liability Matching Fund

AEGON Liability Matching Fund

Het Fonds belegt in het AeAM Strategic Liability Matching Fund (‘SLMF’). Het SLMF belegt in vastrentende waarden, liquide middelen en derivaten.

Voor meer informatie over het SLMF verwijzen wij naar de specificaties van het SLMF eveneens opgenomen op deze website.

Doelstelling

Het doel van het Fonds is om marktrenterisico op een efficiënte wijze en in beoogde mate af te dekken als onderdeel van de vastrentende portefeuille.

Rendement AEGON Liability Matching Fund

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON Liability Matching Fund. Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 30-04-2020
Rendementen in %
Lopend jaar
60.99
Afgelopen maand
16.45
Afgelopen 3 maanden
27.72
Afgelopen jaar
110.25
Afgelopen 3 jaar
40.49
Afgelopen 5 jaar
0.00
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
25-05-2020
295.69
22-05-2020
294.93
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Overig
Risico
7.0

Terug naar vorige pagina