AEGON Liability Matching Fund

Het Fonds belegt in het AeAM Strategic Liability Matching Fund (‘SLMF’). Het SLMF belegt in vastrentende waarden, liquide middelen en derivaten. Voor meer informatie over het SLMF verwijzen wij naar de specificaties van het SLMF eveneens opgenomen op deze website.

Doelstelling

Het doel van het Fonds is om marktrenterisico op een efficiënte wijze en in beoogde mate af te dekken als onderdeel van de vastrentende portefeuille.

Rendement AEGON Liability Matching Fund

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON Liability Matching Fund. Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 03/31/2024
Rendementen in %
Lopend jaar
1.59
Afgelopen maand
7.26
Afgelopen 3 maanden
1.59
Afgelopen jaar
10.21
Afgelopen 3 jaar
-40.84
Afgelopen 5 jaar
-21.98
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
18-07-2024
37.47
17-07-2024
37.53
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Overig
Risico
7