Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

AEGON Liability Matching Fund

Het Fonds belegt in het AeAM Strategic Liability Matching Fund (‘SLMF’). Het SLMF belegt in vastrentende waarden, liquide middelen en derivaten.

Voor meer informatie over het SLMF verwijzen wij naar de specificaties van het SLMF eveneens opgenomen op deze website.

Doelstelling

Het doel van het Fonds is om marktrenterisico op een efficiënte wijze en in beoogde mate af te dekken als onderdeel van de vastrentende portefeuille.

Rendement AEGON Liability Matching Fund

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON Liability Matching Fund. Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 31-12-2018
Rendementen in %
Lopend jaar
12.99
Afgelopen maand
4.98
Afgelopen 3 maanden
11.66
Afgelopen jaar
12.99
Afgelopen 3 jaar
8.69
Afgelopen 5 jaar
0.00
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
17-01-2019
120.38
16-01-2019
119.93
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Overig
Risico
7.0

Fondsrapportages en jaarverslagen

Terug naar vorige pagina